Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsgeografi: Kandidatkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Samhällsgeografin ger dig en grund för flera möjliga yrken som samhällsplanerare, lärare, forskare, omvärldsanalytiker, miljöstrateg, infrastrukturstrateg, utredare eller chef inom privat och offentlig sektor. Som student i samhällsgeografi ökar du dina förmågor att förstå, analysera och tolka omvärlden med hjälp av ett geografiskt perspektiv.

Efter studier på grund- och fortsättningsnivå finns möjlighet att välja kandidatkursen i samhällsgeografi. Kursen omfattar fördjupning i forskningsmetoder samt möjlighet i fördjupning inom något av samhällsgeografins kärnämnen. Under kursen skrivs även en kandidatuppsats. Kandidatkursen är uppdelad i tre delkurser.

Forskningsmetodik, 7.5 p
Den första delkursen syftar till att ge utvecklade kunskaper i forskningsmetodologi. Under delkursen ges fördjupade kunskaper i såväl geografiska informationssystem (GIS) som kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder.

Fördjupningskurs: Utvecklingslinjer inom geografin, 7.5 p
Kandidatkursens andra delkurs syftar till att ge fördjupade kunskaper inom någon av följande samhällsgeografiska inriktningar: kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Examensarbete för kandidatexamen, 15 p
I den tredje delkursen skrivs en självständig kandidatuppsats inom ett område som bestäms i samråd med en handledare. Du tränas dessutom i att vetenskapligt granska ett annat uppsatsarbete.

För mer information om studier vid KEG, besök www.keg.lu.se/utbildning.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 22,5 hp från kurs motsvarnde SGEA23 Samhällsgeografi: Fortsättningskurs, 30 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Kandidatkurs är 57 500 SEK.