Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barnmorskeprogrammet

Program 90 högskolepoäng · 1.5 år · Barnmorskeexamen

Barnmorska pratar med patient.

Beskrivning

Är du intresserad av reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa? Då kan barnmorska vara ett yrke för dig

Under utbildningen kommer du att utveckla de kunskaper som krävs för att du ska vara väl förberedd för att medverka i dagens och morgondagens arbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH), både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Du kommer att lära dig att självständigt arbeta med den normala graviditeten, förlossningen och eftervården. Du kommer att tillägna dig de kunskaper som krävs för rådgivning kring familjeplanering och förskrivning av preventivmedel, arbete med ungdomars sexuella hälsa, den äldre kvinnans  reproduktiva hälsa liksom de färdigheter som behövs för att arbeta med gynekologisk hälsa och ohälsa.

Inom ramen för programmet kommer du även att skriva en magisteruppsats som leder till magisterexamen.

Mer om programmet

Programmets huvudområde är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Du kommer då att läsa:

  • Medicinsk vetenskap
  • Omvårdnads- och folkhälsovetenskap
  • Samhälls- och beteendevetenskap

Kombinationen av dessa tvärvetenskapliga ämnen utgör en barnmorskas unika kunskaps- och kompetensområde.

I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Hälften av programmet består av verksamhetsförlagd utbildning och du kommer då att få erfarenhet av förlossningsvård, vård under graviditet samt preventivmedelsrådgivning vid barnmorskemottagning. Dessutom kommer du att få bistå vid minst 50 förlossningar, vilket är ett krav för legitimation. Under utbildningen kommer du att få göra fältstudier på abortmottagning och neonatalavdelning.

Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta som barnmorska.

Verksamhetsförlagd utbildning

VFU schemaläggs måndag till söndag, dag, kväll och natt om minst 32 timmar/vecka.

Totalt 30 veckor VFU i klinisk verksamhet.

Mer information om VFU på Canvas

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kortfakta

Studiestart:
Programmet startar följande terminer:

Vårtermin 2024
Hösttermin 2024
Hösttermin 2025
Vårtermin 2026
Vårtermin 2027

Programmet startar 2 terminer i rad, sedan uppehåll i en termin.

Studietakt:
Helfart

Studieort:
Lund. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid sjukhusen i Malmö/Lund, Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Halmstad. Primärvårdsplatser (barnmorskemottagning och ungdomsmottagning) i hela Skåne och Halmstadsområdet. Detta innebär resor till VFU-platserna och kan medföra extra kostnader.

Internationella möjligheter: 
De internationella möjligheterna (Medicinska fakultetens studentwebb)

Kontakt

Medicinska fakulteten

Besöksadress
Sölvegatan 19, 22184 Lund

Postadress
Box 117, 22100 Lund

+46 46 222 72 14

http://www.medicin.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

  • Svensk legitimation som sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande
  • Godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå
  • Yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Barnmorskeprogrammet är 232 500 SEK.

Karriär

Vad kan jag arbeta med?

Som barnmorska arbetar du för att främja god hälsa inom området sex och samlevnad. Det kan bland annat innebära arbete vid normal graviditet och förlossning, eftervård av mor och barn, ungdomars reproduktiva hälsa samt gynekologisk hälsa och ohälsa under hela kvinnans livscykel. Du kan även ha en hälsovårdande roll för den blivande eller den nyblivna familjen och planera vården med utgångspunkt från familjens behov. Som legitimerad barnmorska kommer du att få kompetens till förskrivningsrätt för preventivmedel.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på barnmorskor. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Akademisk karriär

Du kan tillgodoräkna delar av din utbildning om du vill fortsätta med masterstudier.

Andra som har studerat här berättar