Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsgeografi: GIS och forskningsmetodologi i fält

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ingår i andra terminen på masterprogrammet i humanekologi (Master's Programme in Human Ecology: Culture, Power and Sustainability) (120 högskolepoäng), och i andra terminen på masterprogrammet i samhällsgeografi (Master's Programme in Human Geography) (120 högskolepoäng). Kursen ges inte som fristående.

Kursen är inriktad på att introducera forskningsmetoder genom tillämpat fältarbete. I kursens första del förbereds fältarbetet genom att en frågeställning formuleras, en metod väljs, ett system för datainsamling utformas och olika GIS-relaterade metoder för datainsamling introduceras.

I kursens andra del genomförs ett fältarbete i eller utanför Sverige där de förberedda metoderna tillämpas och data samlas in. Kursens sista del innebär att insamlad data analyseras och att forskningsresultaten förmedlas. Eventuella kostnader i samband med fältarbetet betalas av studenten.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

antagen till masterprogrammet i humanekologi (Master's Programme in Human Ecology: Culture, Power and Sustainability) (120 högskolepoäng) eller masterprogrammet i samhällsgeografi (Master's Programme in Human Geography) (120 högskolepoäng). Dessutom krävs fullgjorda kursfordringar om minst 7,5 högskolepoäng i samhällsgeografiska eller humanekologiska forskningsmetoder på avancerad nivå eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

25 april 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: GIS och forskningsmetodologi i fält är 13 750 SEK.