Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Är du intresserad av att förstå hur man bäst planerar och styr ett företag finansiellt i en föränderlig omvärld? Vill du lära dig mer om finanschefens syn på företaget?

 

Målet med kandidatkursen i Corporate Finance är att förse studenterna med en bred överblick över finansiell styrning med betoning på företagets relation till världen utanför. Kursen har ett internationellt perspektiv och skall förbereda studenterna för utmaningen att hantera finansiell planering och styrning i företag med verksamhet i en föränderlig och konkurrensutsatt omvärld.

 

Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge en teoretisk och metodmässig grundkunskap för bedömning och analys av de finansiella överväganden ett företag är utsatt för och att fördjupa kunskapen om hur man ska hantera dessa situationer. Studenterna skall också utveckla en kunskap och ett intresse så att de kan identifiera, bedöma och bidra till företagets anpassning till de ständigt pågående förändringarna inom ämnesområdet.

 

Efter en generell introduktion baserad på finanschefens perspektiv innehåller kursen följande delar:

 • Finansiell analys
 • Grundläggande finansiell teori
 • Portföljval och teori kring avkastning och risk
 • Aktie-, options och obligationsvärdering
 • Investeringsbedömning
 • Kapitalstruktur och utdelningspolitik
 • Företagsvärdering
 • Finansiella instrument och hur dessa används inom t ex kapitalbudgetering, värdering och riskhantering
 • Kapitalanskaffning: eget och främmande kapital
 • Uppköp och sammanslagning av företag
 • Corporate governance inklusive olika agentproblem företag utsätts för
 • Reglering
 • Makroekonomisk riskhantering


Kursen kan ges på svenska/engelska, studenten måste därför kunna kommunicera både muntligen och skriftligen på svenska och engelska.

Läs mer om kursen i kursplanen.
 

Tatiana jobbar som sakkunnig finanscontroller: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-EAIGH/tatiana-pyshkina-sakkunnig-finan…

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

http://www.fek.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt företagsekonomi 1-60 hp vilket innebär en avslutad och godkänd grundkurs i företagsekonomi 1- 30 hp, FEKA90 eller motsvarande samt fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

29 augusti 2022 - 30 oktober 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2022
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)21,77
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)1,25

Totalt antal antagna

Höstterminen 2022 - 8 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

16 januari 2023 - 21 mars 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering är 25 000 SEK.