Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rätten, samhället och korruption

Kurs 7.5 högskolepoäng

Korruption är ett svårfångat begrepp som behöver studeras och förstås ur multidisciplinära perspektiv. Med denna uppfattning som grund syftar kursen till att introducera studenterna för globala och tvärvetenskapliga perspektiv på området för korruptions-, och antikorruptionsstudier. Mer specifikt undersöker den uppkomsten, förklaringen, fortlevnaden och närvaron av korruptionen ur olika samhällsvetenskapliga perspektiv, genom att ta upp allmänt förekommande teoretiska, empiriska och metodologiska frågor och debatter.

Kursen är indelad i följande fyra delar / teman: 1. Introduktion till globala indikatorer för korruption, rättsstat och samhällsstyrning samt deras konsekvenser för förståelse av juridik, utveckling och social förändring 2. Multidisciplinära strategier och teoretiska perspektiv för korruption 3. Metodologiska och etiska frågor i korruptions-och antikorruptionsstudier 4. Inblickar från fältforskning

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soclaw.lu.se/en/education/law-society-and-corruption-rasn11

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Frågor om kurser på avancerad nivå

Helena Edberg
Tel. 046-222 36 62
E-post: helena [dot] edberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

minst kandidatexamen vari ingår minst tre terminers studier (90 hp) i rättssociologi eller annat ämne som är relevant för utbildningen, till exempel sociologi, juridik, kriminologi, statsvetenskap, socialt arbete eller motsvarande samhällsvetenskapligt ämne. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Sista ansökningsdag 2021-04-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Rätten, samhället och korruption är 13 750 SEK.