Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

I kursen behandlas antropologiska, historievetenskapliga och sociologiska perspektiv på förhållandet mellan människa och natur. Vidare belyses de globala överlevnadsfrågorna 2 ur olika perspektiv. Speciellt behandlas den moderna debatten kring hur dessa frågor kan lösas.

Kursen består av följande delkurser:

1. Miljöantropologi, 7,5 högskolepoäng,

I kursen presenteras antropologins olika bidrag till studiet av mänskligt naturumgänge som ett kulturfenomen. Bland annat behandlas riktningar som kulturekologi, symbolisk ekologi, etnoekologi och politisk ekologi.

2. Miljöhistoria, 7,5 högskolepoäng,

I kursen ges en introduktion till arkeologins och historievetenskapernas bidrag till vår kunskap om människodrivna miljöförändringar över tid. Tonvikt läggs vid sambandet mellan natursyn, försörjningsstrategier och ekologiska förändringar och hur detta samband utvecklas över längre tidsperioder.

3. Miljö- och utvecklingssociologi, 7,5 högskolepoäng,

Kursen behandlar miljö- och utvecklingsproblematikens samhälleliga orsaker och konsekvenser. Den tar upp olika sociologiska perspektiv som t.ex. livsstil, genus, modernitetsteori, riskupplevelse och medias roll. Dessutom behandlar kursen miljörörelsens olika inriktningar.

4. Ekologisk ekonomi, 7,5 högskolepoäng.

Kursen behandlar olika förslag till hur moderna ekonomiska system skulle kunna modifieras för att bli mer förenliga med de naturgivna förutsättningarna för mänsklig försörjning. Förslag som diskuteras kommer från såväl neoklassisk miljöekonomi som det tvärvetenskapliga forskningsfältet ekologisk ekonomi. Kursen belyser bland annat förhållandet mellan miljöproblem och ekonomisk tillväxt, ekologiskt ojämnt utbyte och globala miljöbelastningsförskjutningar.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Humanekologi

Besöksadress
Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund

+46 46 222 17 59

http://www.keg.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling, grundkurs (HEKA12) eller motsvarande

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 6 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - fortsättningskurs är 50 000 SEK.