Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Molekylärgenetisk grundforskning har skapat helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar. Här finns en stor potential att omvandla nya forskningsrön till industriella tillämpningar. Detta masterprogram förbereder dig för en forskarkarriär inom molekylär genetik och inkluderar även kompetens vad gäller innovation, entreprenörskap och kommersialisering.

De tekniska landvinningarna har gjort det möjligt att relativt snabbt avläsa organismers hela arvsmassa, genomet. Nu står akademi och näringsliv inför utmaningen att tyda all denna information och ta reda på genernas olika funktioner. Vårt masterprogram ger dig möjlighet att delta i denna utveckling.

Molekylärgenetik integrerar biologi med kemi, fysik och teknik. Som masterstudent får du fördjupad kunskap inom genteknik, cellbiologi, molekylärbiologi och bioteknik. Stort fokus läggs också på moment som förbereder dig för arbete inom läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin, såsom patent, innovationer, lagstiftningen kring molekylär bioteknologi och start av bioteknikföretag. Utbildningen ger dig omfattande laborativ erfarenhet samt värdefull kunskap i försöksdesign och analys av resultat. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp.

Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avspänd. Utbildningen bedrivs i en internationell miljö med stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas undervisningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och karakteriseras av avancerad grundforskning, men också tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Den första terminen läser du en obligatorisk kurs som handlar om molekylär genetik i eukaryota organismer och en valbar kurs i immunologi eller molekylär mikrobiologi. Därefter följer på vårterminen två obligatoriska kurser i molekylär bioteknik och genetisk analys samt även en valbar kurs, t.ex. bioinformatik.

Om du vill fördjupa dig i bioinformatik finns det under tredje terminen möjlighet att läsa kurser inom detta område, både vad gäller sekvensanalys och programmering i Python. Ditt examensarbete kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du även göra ett andra projekt. Det finns även möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen. De flesta av våra studenter gör sitt examensarbete vid medicinska fakulteten där du även i vissa fall har möjlighet att läsa biomedicinkurser inom ramen för denna masterutbildning.

Karriärmöjligheter

Efter examen har du goda förutsättningar att påbörja forskarstudier både i Sverige och utomlands. Det finns också en expanderande arbetsmarknad inom näringslivet. Små och stora företag satsar nu på genetiska analyser och utveckling av nya läkemedel till följd av molekylärgenetikens nya forskningsrön. De tekniska tillämpningarna finns inom branscher som rör läkemedel, bioteknik och livsmedel, men även vad gäller appliceringar som kommer att bidra till att skapa ett hållbart samhälle exempelvis genom att modifiera grödor för större skördar.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Christina Ledje

Telefon: +46 46-2227316

E-post: molbiol_master [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Molekylär genetik och bioteknik
Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande, innehållande 120 hp naturvetenskap/biomedicin/teknik vari ska ingå:   

45 hp molekylärbiologi omfattande genetik, cellbiologi och mikrobiologi
30 hp kemi inkluderande biokemi

Engelska 6/Engelska B. 

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan till utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik - Masterprogram är 340 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 121 kB, nytt fönster)

 

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master