Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handledning av studenter i VFU - handledningssamtalets betydelse för lärande och professionell utveckling

Kurs 3 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du utvecklas i din handledarroll? Kursen ger dig verktyg att möta studenter inom verksamhetsförlagd utbildning och ger dig redskap att tillsammans med studenten genomföra utforskande och avlastande handledningssamtal.

Kursens innehåll

Innehållet är utformat för att möta behov hos, och vara relevant för aktiva eller blivande handledare vid utbildningsprogram på Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Under kursen behandlas relationen mellan handledare och handledd, olika typer av handledningssamtal och deras funktion samt hur och när de kan användas. Vidare diskuteras på vilket sätt relationsbyggande kan främja studenters lärande och professionella utveckling.

Kursens omfattning är cirka 80 timmar och den ges på deltid. Obligatoriska träffar/workshops är schemalagda medan övriga moment utförs individuellt eller med kurskollegor och studenter på tider som passar.

Som deltagare får du pröva, analysera och diskutera samtalsmodeller och förhållningssätt vid bedömning och återkoppling. Mellan de fysiska träffarna får du arbeta individuellt och i samarbete med studenter/kollegor på den egna arbetsplatsen och/eller med kurskollegor.

Kursens genomförande

Planerade/preliminära datum och tider för träffar VT24:

18 januari, kl. 8-14 (på plats)
14 februari, kl. 8-14 (på plats)
13 mars, kl. 8-14 (på plats)
19 april, kl. 9-12 (digitalt)

Efter kursen

Kursen ger dig möjlighet att träffa handledare inom din egen och andra professioner. Du utvecklar dina förmågor till analys och reflektion samt hur samtal kan användas som redskap i olika situationer för att avlasta och utforska.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Ketty Andersson

E-post: ketty [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se

Kursansvarig

Pia Strand

E-post: pia [dot] strand [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Susanne Destow

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkänd yrkesexamen från något av följande program; audionom-, arbetsterapeut-, barnmorske-, fysioterapeut-, logoped-, läkar-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- eller röntgensjuksköterskeprogrammet.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 12%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 24 april 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 36 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Handledning av studenter i VFU - handledningssamtalets betydelse för lärande och professionell utveckling är 7 750 SEK.