Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Examensarbete för magisterexamen

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

In English Below

SOCM15, Sociologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp. Ges hösttermin och vårtermin. Magisterkurs/Avancerad nivå. För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.

Kursen är en avancerad uppsatskurs som ger dig möjlighet att utveckla och tillämpa de kunskaper och färdigheter som du tillägnat dig under tidigare studier. Du väljer själv tema för uppsatsarbetet. Stor vikt läggs vid formuleringen av ett vetenskapligt, relevant problem samt vid tillämpningen av sociologiska teorier och metoder. Viktigt är också att uppsatsen förhåller sig till aktuell och relevant forskning. Undervisningen består framför allt av enskild handledning och seminarier.

Master eller magister

Masterexamen uppnås efter 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) på avancerad nivå. Den tvååriga masterexamen är en påbyggnad på en kandidatexamen eller annan treårig examen på grundnivå och kräver alltså totalt fem års högskolestudier, vilket motsvarar 300 högskolepoäng (ECTS credits). Den engelska översättningen av masterexamen är Degree of Master (Two Years). 

En magisterexamen eller en "ett-årig master" är också en påbyggnad av en treårig examen men kräver istället totalt fyra års studier. 

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats.

Läs mer om fristående masterkurser på soc.lu.se.

Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges.

*************************************
Information in English

Course name: SOCM15 Sociology: Master (One Year) Thesis, 15 credits. Autumn and spring semester. Master's course/Advanced level. To be eligible for a master's course you must have passed the bachelor/undergraduate level.

The course is an advanced thesis course that gives you the opportunity to develop and apply the knowledge and skills you acquired during previous studies. You choose the theme for the thesis yourself. Great emphasis is placed on the formulation of a scientific, relevant problem and on the application of sociological theories and methods. It is also important that the thesis relates to current and relevant research. The teaching mainly consists of individual tutoring and seminars.

Application for this course is open from mid March to mid April, and from mid September to mid October, each year (Swedish national application dates).

Please apply via the Lund University Swedish website lu.se/lubas/i-uoh-lu-SOCM15. If you already are on this page, look for the brown button "anmälan".

Ask our Study Adviser for assistance: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study Adviser at the Department of Sociology

Britt Marie Rönn

Telefon: +46 46 222 88 77

E-post: britt_marie [dot] ronn [at] soc [dot] lu [dot] se

This course is given by the Department of Sociology. Visit our website here.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i sociologi eller motsvarande, 15 högskolepoäng sociologi eller motsvarande på avancerad nivå samt 15 högskolepoäng metod och/eller vetenskapsteori på avancerad nivå.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Examensarbete för magisterexamen är 31 250 SEK.