Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Juridik: Affärsjuridik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Detta är kursen för dig som är intresserad av att få grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam i små eller medelstora företag, till dig som är student och vill bredda din utbildning eller till dig som är intresserad av att få en bred överblick över affärsjuridik. Kursen är praktiskt inriktad och kräver inga juridiska förkunskaper.

Allmänt om kursen

Det här är en campusbaserad kurs med digitala inslag som genomförs i Helsingborg. På de frivilliga föreläsningarna och seminarierna får du möjlighet att träffa lärare, examinator och kurskamrater för att fördjupa dig inom särskilt intressanta affärsrättsliga frågor.

Kursen innehåller fyra (4) stycken obligatoriska moment i form av inlämningsuppgifter, samt en obligatorisk och platsbunden tentamen. Tentamen skrivs i Helsingborg.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng. På vår- och höstterminer genomförs kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper därför över en hel termin om 20 veckor. Kursen genomförs inte under sommarterminen.

Kursens tyngdpunkt ligger på föreläsningar och seminarier. Dessutom finns professionellt förinspelade videoföreläsningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper. På lärplattformen finns även självrättande test till hjälp för din inlärning, samt prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig. 

Kursens innehåll

Kursen behandlar den juridik som är av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, med fokus på små och medelstora företag. Syftet är att du som kursdeltagare ska kunna identifiera och lösa juridiska problem inom detta område. Kursen inleds med en allmän orientering i rättsordningen, juridisk metod, rättskällorna samt förhållandet mellan svensk rätt och internationell rätt, inklusive EU-rätt. Därefter behandlas de grundläggande rättsreglerna inom avtalsrätt, köprätt, krediträtt, arbetsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, marknadsföringsrätt, immaterialrätt och obeståndsrätt.

Kursens olika delar

Föreläsningar

Föreläsningarna i kursen sker på Campus Helsingborg. De är frivilliga, men rekommenderas starkt för att förbättra förståelsen för ämnet.

Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext. Vilken kurslitteratur som inför varje kurstillfälle utgör kursfordran framgår av litteraturlistan.

Seminarier

Seminarier sker på Campus Helsingborg där du får chans att få djupare förståelse för de olika juridiska områdena tillsammans med dina kurskamrater.

Obligatoriska prov

I kursen ingår fyra (4) obligatoriska skriftliga prov som omfattar totalt sex (6) högskolepoäng. Dessa görs på distans. Du får individuell feedback på dina svar från lärarna som arbetar på kursen. Du måste vara godkänd på samtliga prov för att få skriva kursens avslutande tentamen. Det spelar dock ingen roll om du blir godkänd på ordinarie prov eller ett omprov.

Tentamen

Den skriftliga examinationen motsvarar motsvarar nio (9) högskolepoäng och är det avslutande momentet på kursen. Tentamen genomförs som en platsbunden salstentamen i Helsingborg.

Uppdragsutbildning

Om du behöver kursen som kompetensutveckling för ditt arbete kan din arbetsgivare beställa den som uppdragsutbildning. När kursen ges som uppdragsutbildning ställs inte samma krav på behörighet och du är garanterad en plats på kursen. Vi har också möjlighet att anpassa kursstart och studietakt efter dina önskemål.

Mer information om uppdragsutbildning finns här.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

https://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Kvällstid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Inställt

Kvällstid Helsingborg, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 53 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Helsingborg, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 12 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Juridik: Affärsjuridik är 35 000 SEK.