Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi, Biokemi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Vill du bli expert på att förstå hur proteiner är uppbyggda och hur de fungerar? Med denna kompetens kan du vara med vid kunskapsfronten och bidra till att lösa medicinska och biokemiska problem på molekylär nivå. Du kan göra karriär som biokemist både inom akademin och på forskningsintensiva företag.

Programöversikt

Detta masterprogram ger dig fördjupad kunskap inom proteinkemi, molekylär biofysik och strukturbiokemi. Du får under utbildningen utforska molekylstrukturer och funktionsmekanismer hos ett stort antal proteiner. Du får god laborativ erfarenhet och lär dig att behärska metoder för kloning, uttryck och rening av proteiner samt en mängd specialiserade tekniker för att analysera proteiner, exempelvis masspektrometri och röntgenkristallografi. Du tränar förmågan att självständigt planera, utföra och kritiskt utvärdera experiment.

I utbildningen ingår också att lära sig använda vetenskaplig litteratur samt hantera och analysera data i olika form. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Masterprogrammet har ett varierat upplägg och inkluderar föreläsningar, seminarier, gruppövningar, omfattande laborationer, räkne- och datorövningar samt projektarbeten med muntliga och skriftliga presentationer.

Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och kursinnehållet anpassas kontinuerligt till aktuell forskning. Kemiska institutionen karakteriseras av ett brett spektrum av grundforskning och tillämpad forskning, med nära kontakt till näringsliv och externa forskningscentra. Vid Lunds universitet finns dessutom två världsunika forskningsanläggningar, MAX IV-laboratoriet och den kommande faciliteten ESS (Europeiska Spallationskällan), med användningsområden inom många delar av kemin. Masterprogrammet ges på engelska.

Programstruktur

Den första terminen läser du inledningsvis en kurs i molekylära drivkrafter och kemisk bindning alternativt en kurs i experimentell proteinkemi. Därefter följer studier i strukturbiokemi. På vårterminen kan du välja mellan exempelvis molekylär mikrobiologi eller molekylär bioteknik samt avancerad biokemi.

Under det andra studieåret har du möjlighet att bygga på med fler kurser beroende på hur långt examensarbete du vill göra. Examensarbetet kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du även göra ytterligare ett projekt. Det finns inom masterprogrammet också möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen.

Karriärmöjligheter

Studenter som utexamineras på programmet har hög kompetens att utföra forsknings- och utvecklingsarbete inom livsvetenskap, biokemi och proteinvetenskap. Masterutbildningen ger en god bas både för fortsatta studier mot en doktorsexamen och för en karriär på forskningsintensiva företag. Hälften av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, och hälften börjar arbeta inom näringslivet, såväl lokalt som internationellt.

 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programkoordinator

Sophie Manner

E-post: sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Lovisa Andersson

Telefon: +46 46 222 83 57

E-post: lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Biokemi
Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp inom kemi varav minst 15 hp biokemi.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser inom naturvetenskapliga, tekniska och matematiska huvudområden.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi, Biokemi - Masterprogram är 340 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master