Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi, Syntetisk och analytisk kemi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Brinner du för att ta fram nya molekyler och material, utforska världen av kemiska föreningar eller lösa miljöproblem på molekylnivå? Då kan detta masterprogram vara intressant för dig. Efter examen kan du påbörja en karriär såväl inom akademin som på forskningsintensiva företag.

Programöversikt

Masterprogrammet erbjuder dig teoretiska och praktiska kunskaper i analytisk, organisk och metallorganisk kemi samt koordinationskemi. Du rör dig inom områden som läkemedelsframställning, livsmedel, miljöfrågor och nanoteknologi.  Du får fördjupade kunskaper inom avancerad organisk syntes, lär dig om reaktionsmekanismer hos metallorganiska föreningar samt metallers betydelse i biologiska system. Du får god erfarenhet av olika metoder inom kromatografi och masspektrometri samt moderna karaktäriseringsmetoder. Värdet av grön analytisk kemi för ett hållbart samhälle lyfts också fram. 

Som student tränar du förmågan att självständigt planera, utföra och kritiskt utvärdera tvärvetenskapliga forskningsprojekt från ett kemiskt perspektiv. I utbildningen ingår också att lära sig använda vetenskaplig litteratur samt hantera och analysera data i olika form. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Programmet har ett varierat upplägg och inkluderar föreläsningar, seminarier, gruppövningar, omfattande laborationer, räkne- och datorövningar samt projektarbeten med muntliga och skriftliga presentationer.

Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och kursinnehållet anpassas kontinuerligt till aktuell forskning. Kemiska institutionen karakteriseras av ett brett spektrum av grundforskning och tillämpad forskning, med nära kontakt till näringsliv och externa forskningscentra. Vid Lunds universitet finns dessutom två världsunika forskningsanläggningar, MAX IV-laboratoriet och den kommande faciliteten ESS (Europeiska Spallationskällan), med användningsområden inom många delar av kemin. Masterprogrammet ges på engelska.

Programstruktur

Du inleder första terminen med att läsa en kurs om molekylära drivkrafter och kemisk bindning. Därefter rekommenderas en kurs i avancerad analytisk kemi. Under vårterminen följer kurser i avancerad organisk kemi samt metallorganisk kemi och koordinationskemi.

Under ditt andra studieår kan du läsa fler kurser beroende på hur stort examensarbete du vill göra. Examensarbetet kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du även göra ytterligare ett projekt. Det finns inom masterprogrammet också möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger dig allmänna och ämnesspecifika färdigheter som förbereder dig för arbete i den kemiska industrin, närliggande industrier, offentliga sektorn eller för fortsatta studier mot en doktorsexamen. Inom näringslivet kan typiska jobb vara exempelvis en anställning som forsknings- och utvecklingsingenjör vid ett nystartat innovationsföretag eller en anställning som syntetisk organisk kemist vid ett större läkemedelsbolag.

 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programkoordinator

Sophie Manner

E-post: sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Lovisa Andersson

Telefon: +46 46 222 83 57

E-post: lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Syntetisk och analytisk kemi

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp inom kemi varav minst 7,5 hp allmän kemi, 15 hp fysikalisk kemi, 15 hp oorganisk kemi, 22,5 hp organisk kemi, 15 hp analytisk kemi. Utöver kurser i kemi krävs 15 hp matematik.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser inom naturvetenskapliga, tekniska och matematiska huvudområden.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 8 juni 2025

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-01-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi, Syntetisk och analytisk kemi - Masterprogram är 310 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master