Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kandidatkursen i marknadsföring ger dig kunskaper och verktyg som är användbara inom såväl företags som andra organisationers strategiska och operativa marknadsföringsarbete.

Under kursen kommer du att arbeta med att ta fram en marknadsplan inklusive handlingsplan med speciellt fokus på marknadskommunikationen för ett företag alternativt ett varumärke. Du kommer att ta ställning till frågor rörande bland annat marknadssegmentering, målgruppsbestämning, positionering och marknadsföringsmixen. Under kursen kommer du också att öva dig i att analysera marknadsundersökningsdata för att utifrån denna skapa underlag för dina marknadsföringsbeslut.

För ett fungerande marknadsföringsarbete behöver man följande tre typer av kunskap, som behandlas i kursen:

 • Deskriptiv kunskap om hur marknader och köpare fungerar.
  I detta delmoment diskuteras trender i företagets omvärld, hur man kan förstå konkurrenssituationen och köpbeteenden, hur innovationer och mode sprids på en marknad samt hur människor påverkas av företagens marknadskommunikation och annan marknadsföring.
 • Konkreta verktyg för att analysera marknader.
  Som exempel på detta kan nämnas: hur bedömer man vilka företag som är konkurrenter? Hur mäter man efterfrågan och hur gör man efterfrågeprognoser? Hur mäter man olika konsumentegenskaper såsom image, livsstil, värderingar, kundnöjdhet, varumärkesstyrka? Hur testar man reklam, produkter, priser etc. innan man fattar marknadsföringsbeslut? Och hur mäter man effekter av marknadsföringsinsatser?
 • Principer och verktyg för planering och beslutsfattande.
  Delmomentet innefattar bl.a. att välja:
  - lämplig målgrupp
  - rätt position och USP (Unique Selling Point) på marknaden
  - rätt namn på och kombination av varumärken
  - lämplig kommunikations- och mediestrategi
  - rätt prissättningsstrategi
  - lämplig konkurrens- och samarbetsstrategi
  - distributions- och försäljningsstrategi

Kursen ges på svenska.


Intresserad av att fördjupa dig inom marknadsföring? Hör Sarahs erfarenheter från Masterprogrammet i International Marketing and Brand Management: https://www.youtube.com/watch?v=oeWJOiR-lUk 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

http://www.fek.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt företagsekonomi 1-60 hp vilket innebär en avslutad och godkänd grundkurs i företagsekonomi 1- 30 hp, FEKA90 eller motsvarande samt fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

29 augusti 2022 - 30 oktober 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2022
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)-

Totalt antal antagna

Höstterminen 2022 - 7 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

16 januari 2023 - 21 mars 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring är 25 000 SEK.