Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring

Kurs 15 högskolepoäng

Kandidatkursen i marknadsföring ger dig kunskaper och verktyg som är användbara inom såväl företags som andra organisationers strategiska och operativa marknadsföringsarbete.

Under kursen kommer du att arbeta med att ta fram en marknadsplan inklusive handlingsplan med speciellt fokus på marknadskommunikationen för ett företag alternativt ett varumärke. Du kommer att ta ställning till frågor rörande bland annat marknadssegmentering, målgruppsbestämning, positionering och marknadsföringsmixen. Under kursen kommer du också att öva dig i att analysera marknadsundersökningsdata för att utifrån denna skapa underlag för dina marknadsföringsbeslut.

För ett fungerande marknadsföringsarbete behöver man följande tre typer av kunskap, som behandlas i kursen:

 • Deskriptiv kunskap om hur marknader och köpare fungerar.
  I detta delmoment diskuteras trender i företagets omvärld, hur man kan förstå konkurrenssituationen och köpbeteenden, hur innovationer och mode sprids på en marknad samt hur människor påverkas av företagens marknadskommunikation och annan marknadsföring.
 • Konkreta verktyg för att analysera marknader.
  Som exempel på detta kan nämnas: hur bedömer man vilka företag som är konkurrenter? Hur mäter man efterfrågan och hur gör man efterfrågeprognoser? Hur mäter man olika konsumentegenskaper såsom image, livsstil, värderingar, kundnöjdhet, varumärkesstyrka? Hur testar man reklam, produkter, priser etc. innan man fattar marknadsföringsbeslut? Och hur mäter man effekter av marknadsföringsinsatser?
 • Principer och verktyg för planering och beslutsfattande.
  Delmomentet innefattar bl.a. att välja:
  - lämplig målgrupp
  - rätt position och USP (Unique Selling Point) på marknaden
  - rätt namn på och kombination av varumärken
  - lämplig kommunikations- och mediestrategi
  - rätt prissättningsstrategi
  - lämplig konkurrens- och samarbetsstrategi
  - distributions- och försäljningsstrategi

Kursen ges på svenska.


Intresserad av att fördjupa dig inom marknadsföring? Hör Sarahs erfarenheter från Masterprogrammet i International Marketing and Brand Management: https://www.youtube.com/watch?v=oeWJOiR-lUk 

Mer om utbildningen hittar du på http://www.fek.lu.se/utbildning/kursutbud-och-schema/

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund
Box 7080, 220 07 Lund

Josefina Backman

Studievägledare

+46 46 222 78 39

josefina [dot] backman [at] fek [dot] lu [dot] se

Pernilla Honoré

Studievägledare

+46 46 222 02 86

pernilla [dot] honore [at] fek [dot] lu [dot] se

Katarina Larsdotter Wendel

Studievägledare

+46 46 222 15 61

katarina [dot] larsdotter_wendel [at] stu [dot] lu [dot] se

Igor Plicanic

Studievägledare

+46 46 222 15 61

igor [dot] plicanic [at] fek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt företagsekonomi 1-60 hp vilket innebär en avslutad och godkänd grundkurs i företagsekonomi 1- 30 hp, FEKA90 eller motsvarande samt fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 3 november 2019

Öppen för sen anmälanAnmäl dig

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2018

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)-

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-

Högskoleprovet (HP)-

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)165

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 20185 st

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

20 januari 2020 - 23 mars 2020

Öppnas för anmälan 16 september 2019

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-

Högskoleprovet (HP)*

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 20194 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring är 25 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen