Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Skaffa dig fördjupad förståelse för hur molekyler och material kan analyseras med hjälp av olika optiska metoder.

KEMM29. Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig fördjupad förståelse för hur ljus växelverkar med molekyler och material. Kursen introducerar olika optiska spektroskopiska verktyg och metoder för att studera molekyler och material. Elektroniska processer som kan exciteras av ljus beaktas. Vi diskuterar på avancerad nivå hur dessa metoder tillsammans med dataanalys kan användas för att undersöka kemiska och fysikaliska egenskaper. Vidare tränas spektroskopifärdigheter i ett antal laborationer.

Kursen bygger på tidigare studier inom spektroskopi.

Kursinnehåll

Föreläsningarna:

  • grundläggande principer för växelverkan mellan ljus och molekyler samt bildandet av exciterade tillstånd
  • det exciterade tillståndets tidsförlopp vid intra- och intermolekylära energi- och elektronöverföringar samt deras roll vid fotokemiska reaktioner
  • beskrivning av olika ljuskällor (t ex lasrar) och ljusdetektorer som är relevanta för spektroskopi
  • detaljerade beskrivningar av olika optiska metoder som absorptions- och fluorescensspektroskopi samt tidsupplöst laserspektroskopi
  • introduktion till fluorescensmikroskopi och detektion av enskilda molekyler
  • introduktion till röntgenspektroskopi för mätning av molekylär struktur och kemisk bindning

Laborationer, räkneövningar och seminarier:

  • laborationer som ger praktisk erfarenhet av spektroskopiska metoder och mätningar
  • övningar och seminarier består av räkneövningar och diskussioner kring ämnen som förekommer på föreläsningarna

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Engelska 6/B samt 90 hp avklarade naturvetenskapliga kurser inklusive godkända kurser motsvarande:

KEMA20 Allmän Kemi 15 hp (eller KEMA10 Allmän Kemi 7,5 hp och KEMA12 Oorganisk Kemi – grundkurs 7,5 hp),
KEMA01 Organisk kemi – grundkurs 7,5 hp,
KEMA03 Biokemi – grundkurs 7,5 hp,
KEMB09 Fysikalisk kemi – grundkurs 15 hp,
KEMM30 Molekylära drivkrafter och kemisk bindning 15 hp, och
MATA02 Matematik för naturvetare 15 hp eller motsvarande

(Kunskaper motsvarande KEMB29 Spektroskopi och dynamik 7,5 högskolepoäng rekommenderas.)

Tillträdeskraven är uppfyllda även för den som har Engelska 6/B, samt godkända kurser motsvarande:

75 hp fysik, inklusive FYSC11 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, och FYSC13 Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp samt 30 hp matematik

(Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen)

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar är 38 750 SEK.