Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Skaffa dig fördjupad förståelse för hur molekyler och material kan analyseras med hjälp av olika optiska metoder.

KEMM29. Kursen bygger vidare på tidigare studier i spektroskopi. Syftet är att studenterna ska tillägna sig fördjupad förståelse för hur ljus växelverkar med molekyler och material. Olika optiska spektroskopiska metoder och hur de används för att undersöka kemiska och fysikaliska egenskaper behandlas på en avancerad nivå.

Kursinnehåll
Föreläsningar (7,5 hp):

  • grundläggande principer för växelverkan mellan ljus och molekyler samt bildandet av exciterade tillstånd
  • det exciterade tillståndets tidsförlopp vid intra- och intermolekylära energi- och elektronöverföringar samt deras roll vid fotokemiska reaktioner
  • beskrivning av olika ljuskällor (t ex lasrar) och ljusdetektorer som är relevanta för spektroskopi
  • detaljerade beskrivningar av olika optiska metoder som absorptions- och fluorescensspektroskopi samt tidsupplöst laserspektroskopi
  • introduktion till fluorescensmikroskopi och detektion av enskilda molekyler
  • introduktion till röntgenspektroskopi för mätning av molekylär struktur och kemisk bindning

Laborationer, räkneövningar och seminarier (7,5 hp):

  • laborationer som ger praktisk erfarenhet av spektroskopiska metoder och mätningar
  • övningar och seminarier består av räkneövningar och diskussioner kring ämnen som förekommer på föreläsningarna

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/avancerade-kurser/kemm29/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Lovisa Andersson

Studievägledare

+46 46 222 83 57

lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA20, eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01, KEMA03, KEMB09, KEMM30 och MATA02 eller motsvarande. KEMB29 rekommenderas. 75 hp fysik, inklusive FYSC11 och FYSC13, samt 30 hp matematik ger också behörighet till kursen. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

23 mars 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Molekylspektroskopi - metoder och tillämpningar är 36 250 SEK.