Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkningsvetenskap: Modellering i beräkningsvetenskap

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens ger en överblick över grundläggande modelleringstekniker inom beräkningsvetenskap. Studenterna får en introduktion till matematisk modellering av problem inom naturvetenskap och till hur dessa modeller kan hanteras med beräkningsmetoder. Särskilt behandlas differentialekvationsbaserad modellering, maskininlärning för databaserad modellering, och Monte Carlo-metoder för statistisk modellering.

Kursen behandlar:
• Modellering baserad på differentialekvationer: Numeriska metoder för ordinära differentialekvationer och konvergensordning. Tillämpningar rörande exempelvis cellomprogrammering eller sjukdomsspridning mellan städer.
• MKMC-metoder: Centrala gränsvärdessatsen, Metropolis-Hastings algoritm och felskattning. Tillämpningar hämtade från statistisk termodynamik.
• Maskininlärning och stora datamängder: Användning av stora datamängder för att skapa modeller genom maskinlärning samt belysning av vilka förutsättningar som krävs för att kunna göra detta. Tillämpningar hämtade från klimatvetenskap.
• Felkällor i beräkningsmodellering såsom modelleringsfel, diskretiseringsfel och statistiska fel.
• Relevanta aspekter rörande ämnets möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

Besöksadress
Sölvegatan 18A, 223 62 Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

http://www.matematik.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Antingen en kandidatexamen i fysik eller 90 hp i naturvetenskapliga eller tekniska studier, inklusive 43,5 hp i matematik, där kurs motsvarande NUMA01 Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp och 7,5 grundläggande matematisk statistik ska ingå. Engelska 6/B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 12 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Beräkningsvetenskap: Modellering i beräkningsvetenskap är 21 250 SEK.