Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (kurspaket)

Kurs 30 högskolepoäng

Kurspaketet består av följande tre kurser;

FEKH91 - Entrepreneurship

To be able to solve some of the challenges the world is facing, entrepreneurial skills are needed. With a course in entrepreneurship, you have the opportunity to develop knowledge and skills needed for becoming a change agent in the future – within an organization or by starting your own business or initiative.

In the course Entrepreneurship, you will get to learn about different useful tools and methods for starting up a new business or organization. You learn what entrepreneurship is and can be, but you also learn about the entrepreneurial process. You will learn about making use of existing resources but also learn how to create new resources in interaction with others.

The aim of the Bachelor’s course in Entrepreneurship is to:

 • develop the students’ theoretical knowledge base and practical ability in entrepreneurship
 • increase the students’ knowledge on how the context and processes of entrepreneurship influence both the start-up of new ventures and the development of established ventures
 • provide conceptual tools for, and practical guidance on, the management of these issues

The content will cover:

 • the entrepreneurial process of wealth creation
 • the landscape of business opportunities
 • the role of resources in the entrepreneurial process
 • creating, investigating and evaluating business ideas and opportunities
 • developing a mission and strategy for a new venture
 • creating and sustaining competitive advantage in the entrepreneurial venture 
 • business planning for the entrepreneurial venture

The course is given in English.

Read more about the course in the course syllabus.

Jonathan is a former student of Entrepreneurship and Innovation Management: https://www.youtube.com/watch?v=MEYjVCMDsnM

 

FEKH92 – Innovation Management

Today’s businesses need to continuously develop their ways of organizing and leading, as well as understand how to manage innovation to secure the development and growth of the companies.

The aim of this course is to develop the students’ theoretical knowledge base and practical ability in innovation management. The course objective is also to increase the knowledge of how considering the conditions and processes of innovation management can contribute to long-lasting advantages and an increase of companies’ competitiveness.

The course will deal with:

 • Types of innovation
 • Technological change
 • Theories of innovation
 • Sources of innovation
 • The process of innovation
 • Intellectual Property Rights
 • Innovation strategy
 • Funding innovation
 • Managing innovation

The course is given in English.

Read more about the course in the course syllabus.


Read more about Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship: https://entrepreneur.lu.se/en

 

FEKH99 Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå 15 hp

Examensarbete i entreprenörskap på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i entreprenörskap. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.
Undervisningsspråk för examensarbetet är svenska.

Mer information om kursen: http://entrepreneur.lu.se/studera/kandidatniva/kurspaket_-_entreprenors…

Mer om utbildningen hittar du på http://www.fek.lu.se/utbildning/kursutbud-och-schema/kurspaket-entreprenorskap-30hp

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

http://www.fek.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, företagsekonomi 1-60 hp vilket innebär en avslutad och godkänd grundkurs i företagsekonomi 1- 30 hp, FEKA90 eller motsvarande samt fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 15 januari 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) -

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) -

Högskoleprovet (HP) 1,5

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) 165

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 10 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Sista ansökningsdag 2020-10-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kandidatkurs och examensarbete i entreprenörskap och Innovation (kurspaket) är 50 000 SEK.