Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre

Program 60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Beskrivning

Programmet ges inte för närvarande! Från och med hösten 2020 är programmet vilande. Det är inte planerat om eller när programmet ges igen.

Är du intresserad av åldrande och de sjukdomstillstånd som är vanligt bland äldre människor? Då kan detta vara en utbildning för dig!

Programmet kommer att ge dig kunskaper kring åldrande och för äldre personer vanligt förekommande fysiska eller psykiska sjukdomstillstånd. Du kommer även att lära dig att självständigt kunna bedöma behov, samt planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder.

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen får du möjligheten att träna de färdigheter som krävs för att kunna ansvara för vården av äldre. Du kommer dessutom att tränas i ledarskap, att samordna åtgärder inom verksamhetsområdet samt utveckla förmågan att samverka med äldre individer, närstående och personal.

Mer om programmet

Utbildningen ges i samverkan mellan sex universitet och lärosäten i södra Sverige.

I utbildningen varvas teori med verksamhetsförlagd utbildning inom öppen eller sluten vård i kommunal eller landstingsregi.

Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill specialisera dig på vård av äldre.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Urval - Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Anmälan & antagning

Studiemöjligheter

Det finns inga öppna ansökningar för tillfället.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Karriär

En sjuksköterska och en äldre patient håller i ett pappershäfte

Var kan jag arbeta och med vad?

Du kommer att kunna arbeta både inom sluten och öppen vård samt inom kommunens hemsjukvård med äldre personer som har vanligt förekommande och komplexa fysiska och psykiska sjukdomstillstånd samt åldersrelaterade symtom och tillstånd.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Akademisk karriär

Du kan tillgodoräkna delar av din utbildning om du vill fortsätta med masterstudier.