Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: GIS inom turism och rekreation

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen handlar om hur GIS kan användas som verktyg för att analysera och visualisera hur turism kan påverka känsliga naturområden. Kursen tar upp regional statistik över turismen, kartläggning av värdefulla naturområden, ekologisk påverkan, och vandringsleder samt analyser och planering för hållbar turism.

I denna kurs kommer du att utforska teoretiska och praktiska koncept avseende hållbar turism samt hur planering kan utföras i ett GIS. Du lär dig också praktiska och teoretiska övningar i hur ett känsligt naturområde kan kategoriseras i känslighet för turism, samt hur GIS kan användas för fältmätningar av turistpåverkan, samt för analys och visualisering. Dessutom undersöker vi hur ett förenklat beslutsystem avseende turism kan byggas upp och länkas till ett GIS.

Kursens innehåll

Kursen består av följande praktiska och teoretiska komponenter:

  • Hållbar turism; begrepp, definitioner och relationer
  • Hantering och visualisering av regional turiststatistik
  • Ekologisk påverkan av turismen
  • Kartläggning och analys av ekologisk känslighet i naturområden
  • Kartläggning och analys av vandringsleder
  • Kartläggning av särskilt värdefulla naturliga miljöer
  • Skapande av ett beslutsstödsystem i GIS för planering och hantering av turism i känsliga naturområden
  • Bedömning av beslutsstödsystem och skapande av en grund för planering av hållbar turism

Undervisningsform

Kursen innehåller praktiska övningar med GIS samt teoretiska övningar och baserade på kurslitteratur och / eller vetenskapliga artiklar.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

David Tenenbaum

E-post: david [dot] tenenbaum [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, engelska 6/B samt 90 hp naturvetenskapliga studier, inkluderande 30 hp i GIS. Motsvarande kunskaper, inhämtade på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: GIS inom turism och rekreation är 15 375 SEK.