Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS och fjärranalys - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Geomatik innebär insamling, hantering och analys av olika fenomen med en rumslig referens. Inom detta område är geografisk informationsvetenskap och fjärranalys viktiga verktyg. Inom rumslig analys hittar man tillämpningar inom många områden, såsom hälsa, miljöhantering, naturresursbedömning, stadsplanering, geologi, arkeologi och agronomi.

Detta program syftar till att ge dig kunskap inom rumslig analys med inriktning främst på miljöapplikationer. Modeller och teorier för att förstå jordens klimat och ekosystem är integrerade med kunskap om insamling av miljöinformation, fjärranalys, lagring av information i databaser och teorier bakom geografiska informationssystem (GIS) samt fjärranalys med satellitdata och flygfotografier.

Kursinnehåll

Programmet innehåller ett antal obligatoriska kurser; Programmering för tillämpningar i GIS och fjärranalys, Tillämpad GIS, och Satellitbaserad fjärranalys (15 hp). Utöver det väljer du från vårt utbud av valbara kurser, minst 30 hp; Geografiska Databaser (7.5), Rumslig Analys (7.5), Algoritmer och datastrukturer i GIS (7.5), Webb GIS (7,5), Geospatial artificiell intelligens, och Insamling och analys av 3D geodata (15).
Valbara kurser för att lägga till en specialisering mot naturgeografi och ekosystemvetenskaper kan vara ekosystemmodellering (15),  global ekosystemdynamik (15 hp), klimatförändringar och dess miljöeffekter (15 hp), eller en praktikkurs (15 hp). Programmet avslutas med ett examensarbete för masterexamen (30). Exempel på examensarbetsinriktningar är
teoretisk eller teknisk metodutveckling inom GIS och fjärranalys eller
tillämpning av geografisk informationsbehandling inom naturgeografi, ekosystemvetenskap, samhällsbyggnad, eller andra tillämpningsområden.

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från programmet kommer att kunna arbeta som GIS och miljöspecialister inom offentlig och privat sektor inom områden som miljöövervakning, stadsplanering och utveckling, naturresurser och hållbarhet. Programmet är också lämpligt för studenter som är intresserade av forskningskarriärer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Susanna Olsson

Telefon: +46 46 2223622

E-post: studyadvisor [at] mail [dot] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Naturvetenskaplig eller teknisk kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande, med ämnesinriktning av relevans för utbildningen. Examen ska innehålla minst 15 hp i GIS; Geografiska informationssystem.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan och meriter från yrkesliv och/eller annan praktisk erfarenhet som är relevant för utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS och fjärranalys - Masterprogram är 340 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.

Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master