Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Detta är en kurs för dig som redan har grundläggande kunskaper i GIS (Geografiska informationssystem) men vill få djupare kunskap och förståelse. Syftet med kursen är att ge avancerad teoretisk och praktisk kunskap inom rumslig analys och geografisk informationsbehandling, baserat på avancerad användning av befintlig programvara för databasutveckling, analys och presentation av geografisk information.

Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper och färdigheter inom GIS och rumslig analys.

Kursens innehåll

Kursen innehåller ett antal moment som bygger på avancerad användning av existerande program för databasuppbyggnad, analys och presentation av geografisk information. Du tränar också upp din förmåga i att strukturera och lösa komplexa problem. I kursen ingår ett programmeringsmoment som träning i logisk problemlösning och som förberedelse för högre studier och arbetslivet.

Kursen omfattar följande områden:

  • Avancerad visualisering
  • Datainsamling och format
  • Databasutveckling
  • Rumslig autokorrelation
  • Datakvalitet och felkällor
  • Programmering

Kursen avslutas med ett moment för att ge träning i analys av data från olika källor och med olika format.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 12, Lund

Postadress
223 62 Lund

+46 46 222 86 98

http://www.nateko.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 15 hp avklarade kurser  i GIS (t ex GISA21 eller NGEA11). Engelska 6/B 

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

4 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2025

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

20 januari 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2025

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

24 mars 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs är 33 750 SEK.