Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Informatik: Business Decision Management

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Artificiell intelligens (AI) byggd på t.ex. artificiella neurala nätverk (ANN) och maskininlärning (ML) är heta områden som tilldrar sig mycket intresse just nu. Alla har hört talas om Generative Pre-Trained Transformers (GPT) som är den underliggande tekniken i t.ex. ChatGPT. Skall sådan AI hantera automatiserat beslutsfattande gentemot medborgare och kunder uppstår ett antal frågor: Hur förklarar man de beslut som fattas av AI? Vad är beslutens grunder och villkor? Kan en människa läsa och förstå dem? Vem bestämmer? Vem är ansvarig? Kan dessa frågor inte besvaras på ett för människor meningsfullt och förståeligt sätt blir det som i komedin Little Britain, där tjänstepersonen Carol Beer ohjälpsamt svarar ”Computer says no” när en klient frågar ”Varför då?” vid ett automatiserat beslut.

Business Decision Management (BDM) handlar om transparens och mänskligt läsbar och regelbaserad beslutslogik i form av beslutstabeller och uttryck som används för att hantera och automatisera operativa och upprepade massbeslut i verksamhetsprocesser. Den automatiserad beslutslogiken är utformad på förhand av människor och inte genererad på något magiskt vis av generativ AI. Till skillnad från dagens AI-applikationer och deras enorma och delvis dolda grundmodeller kan denna beslutslogik därför utformas, granskas, förstås och förklaras av verksamhetsexperter och kanske förstås till och med av kunder och medborgare.

BDM handlar i grund och botten om en av företagens viktigaste tillgångar – de operativa verksamhetsbesluten. Många rutinmässiga och upprepade beslut fattas varje dag, t.ex. för:

  • bedömningar av låneansökningar,
  • riskbedömningar av försäkringsansökningar,
  • kundbetyg i en webbhandel,
  • beskattning i en e-tjänst för inkomstdeklaration,
  • utbetalning av förmåner,
  • godkännande av beställningar och betalning, eller
  • en diagnos, t.ex. vaccinationsstatus.

En del av dessa beslut fattas manuellt, men många fler är automatiserade i informations- och IT-system. Vi möter dessa beslut varje dag när vi köper saker på nätet, bokar flyg, gör hotellreservationer, hyr en bil och så vidare.

BDM är nära kopplat till Business Process Management som handlar om att förändra eller utforma verksamhetsprocesser. Business Decision Management hanterar de operativa verksamhetsbeslut som en verksamhetsprocess kräver för att fungera i enlighet med verksamhetens mål.

I kursen arbetar vi med två OMG-standarder:

  1. Business Process Model and Notation (BPMN) för processmodellering.
  2. Decision Model and Notation (DMN) för beslutsmodellering.

Automatisering av operativa verksamhetsbeslut – "Digital Decisioning" – i BDM bygger på antingen Business Rules Management (BRM) och BRM-system (BRMS) för att hitta, författa, hantera och exekvera verksamhetsregler (Business Rules, BR), eller på att köra beslutslogiken som tabeller och FEEL-uttryck (Friendly Enough Expression Language) i DMN på en plattform för beslutshanteringssystem (DMS).

Många branscher i samhället, särskilt banker, försäkringsbolag och den offentliga sektorn, är regeltunga och använder redan regelbaserade beslut. I Sverige kan vi till exempel fylla i vår skattedeklaration med digitala tjänster, som är baserade på regelbaserat beslutsfattande. I USA är IRS ett exempel på en betydande användare av regelbaserad beslutsautomation.

Under denna kurs kommer du att arbeta både teoretiskt och praktiskt, som systemutvecklare, med begreppet BDM. Du kommer att utforma beslutskrav och beslutslogik för att automatisera beslut i processer med ett professionellt DMS: Trisotech Enterprise Suite.

Regelspråket i DMN heter FEEL och liknar XPATH och avancerad formelkonstruktion i kalkylbladsprogram. Utvecklingen av beslutslogik är därför inte programmering som i Java eller C# och du kommer inte att bygga och implementera ett system. Att ha någon form av förståelse för programmering och/eller färdigheter är förmodligen till hjälp men inte nödvändigt.

Du kommer att träffa branschexperten James Taylor, VD för Decision Management Solutions, live eller online. Du kommer också att träffa BDM-experten och utbildaren Marwim van Overshot från Le Blanc Consultancy. De kommer att ge expertinsikter och dela med sig av sin branscherfarenhet inom BDM.

BDM är en metod som väcker stort intresse i branschen. Genom denna kurs får du möjlighet att skaffa dig högspecialiserade och unika färdigheter med högt marknadsvärde, inte minst som del i ett BPM Center of Excellence och liknande ansatser.

Kursansvarig

Odd Steen

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för informatik

Besöksadress
Ole Römers väg 6, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

+46 46 222 80 19

http://www.ics.lu.se

Viktoria Svenby

Studievägledare

+46 46 222 80 25

viktoria [dot] svenby [at] ics [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Avklarade kurser motsvarande SYSA21 Informatik: Introduktion till informationssystem, 1-30 hp, SYSB13 Informationssystem: IS- och verksamhetsutveckling, 31-60 hp och SYSK16 Informatik: Examensarbete (uppsats) för kandidatexamen, 15 hp, samt ytterligare 15 hp informatik/informationssystem på kandidatnivå. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Informatik: Business Decision Management är 15 000 SEK.