Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

GIS: Forskningsmetodik

Kurs 7,5 högskolepoäng

Detta är en helt nätbaserad kurs på engelska vilken består av sex delmoment:

1. Projektplan. Under kursens gång skall studenten inhämta kunskaper som leder till produktion av en projektplan för genomförande av ett vetenskapligt arbete på masternivå.
2. Bibliotekskunskap. I detta moment studeras olika verktyg och metoder för litteratursökning.
3. Vetenskapsteori. Detta moment behandlar grundläggande vetenskapsteori. Olika begrepp såsom realism, idealism, empirism och positivism behandlas.
4. Forskningsmetodik. Momentet behandlar såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Intervjuteknik och deltagande observationsmetoder presenteras och diskuteras.
5. Argumentationsteori. Färdigheter i att identifiera och analysera hållbara och ohållbara argument i t ex textmaterial utvecklas inom detta moment. Fokus ligger på olika typer av argument, t ex deduktiva och induktiva.
6. Rapportskrivning. I detta moment får studenten kunskaper i vetenskaplig rapportskrivning. Komponenter som disposition, struktur och innehåll behandlas.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/gisn15

Kontakt

Study advisor: David Tenenbaum, lumagis [at] gis [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Ingen undervisningstid Lund, halvtid 25%

På engelska, distansutbildning

2 september 2019 - 19 januari 2020

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Ingen undervisningstid Lund, halvtid 50%

På engelska, distansutbildning

4 november 2019 - 19 januari 2020

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Blandad undervisningstid Lund, halvtid 25%

På engelska, distansutbildning

20 januari 2020 - 7 juni 2020

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Blandad undervisningstid Lund, halvtid 50%

På engelska, distansutbildning

24 mars 2020 - 7 juni 2020

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Forskningsmetodik är 14 375 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen