Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: Forskningsmetodik

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

På den här kursen lär du dig definiera, planera och genomföra ett projekt på akademisk nivå. Projektet är tänkt att vara ditt examensarbete, men kan också vara en akademisk rapport. Kursen lämpar sig att tas i anslutning till, eller samtidigt som ditt projekt.

Som förberedelse för magisteruppsatsen kommer denna kurs att utveckla din förmåga att definiera och planera uppsatsarbetet. Du kommer också att träna i att bedöma och kritiskt utvärdera vetenskapligt arbete som produceras av andra. En viss mängd grundläggande vetenskaplig teoriutveckling kommer också att behandlas under kursen. Olika verktyg, eftersom sökning och kommunikationsteknik på Internet också är en fråga för denna kurs.

Kursens innehåll

Detta är en helt nätbaserad kurs på engelska vilken består av sex delmoment:

  • Projektplan. Under kursens gång skall du inhämta kunskaper som leder till en projektplan för  ett vetenskapligt arbete på masternivå.
  • Bibliotekskunskap. I detta moment lär du dig olika verktyg och metoder för litteratursökning.
  • Vetenskapsteori. Detta moment behandlar grundläggande vetenskapsteori samt begrepp såsom realism, idealism, empirism och positivism.
  • Forskningsmetodik. Momentet behandlar såväl kvantitativa som kvalitativa metoder, intervjuteknik och deltagande observationsmetoder.
  • Argumentationsteori. Du får kunskap i att identifiera och analysera hållbara och ohållbara argument i till exempel textmaterial.
  • Rapportskrivning. Här får du kunskaper i vetenskaplig rapportskrivning och hur du jobbar med disposition, struktur och innehåll.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

David Tenenbaum

E-post: david [dot] tenenbaum [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

4 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2025

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

20 januari 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2025

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

24 mars 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Forskningsmetodik är 16 875 SEK.