Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: Forskningsmetodik

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

På den här kursen lär du dig definiera, planera och genomföra ett projekt på akademisk nivå. Projektet är tänkt att vara ditt examensarbete, men kan också vara en akademisk rapport. Kursen lämpar sig att tas i anslutning till, eller samtidigt som ditt projekt.

Detta är en helt nätbaserad kurs på engelska vilken består av sex delmoment:

1. Projektplan. Under kursens gång skall studenten inhämta kunskaper som leder till produktion av en projektplan för genomförande av ett vetenskapligt arbete på masternivå.
2. Bibliotekskunskap. I detta moment studeras olika verktyg och metoder för litteratursökning.
3. Vetenskapsteori. Detta moment behandlar grundläggande vetenskapsteori. Olika begrepp såsom realism, idealism, empirism och positivism behandlas.
4. Forskningsmetodik. Momentet behandlar såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Intervjuteknik och deltagande observationsmetoder presenteras och diskuteras.
5. Argumentationsteori. Färdigheter i att identifiera och analysera hållbara och ohållbara argument i t ex textmaterial utvecklas inom detta moment. Fokus ligger på olika typer av argument, t ex deduktiva och induktiva.
6. Rapportskrivning. I detta moment får studenten kunskaper i vetenskaplig rapportskrivning. Komponenter som disposition, struktur och innehåll behandlas.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/gisn15

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

David Tenenbaum

E-post: david [dot] tenenbaum [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Ingen undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2021

Ingen undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2022

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2022

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

23 mars 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: Forskningsmetodik är 14 375 SEK.