Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Molekylärbiologi, Immunologi och infektionsbiologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Läkemedel, pandemier och olika metoder för att behandla sjukdomar. Det finns gott om exempel på aktuella samhällsfrågor där det behövs yrkesverksamma personer med kompetens inom medicinsk biologi. Masterprogrammet rustar dig för en karriär inom akademin eller inom forskningsintensiva branscher.

Detta tvärvetenskapliga program syftar till att ge dig som student i molekylärbiologi en solid grund för en karriär inom områden relaterade till immunologi och infektionsbiologi. Dessa ämnesområden spelar en allt viktigare roll för hållbar utveckling, inklusive det moderna samhällets förmåga att ta itu med globala folkhälsoproblem inom både infektiös och icke-infektiös etiologi.

Studierna ger dig värdefull kunskap i försöksdesign och analys av resultat. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier medamme structure avancerad utrustning. Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid med mycket kontakt med lärare och kursassistenter.

Utbildningen bedrivs i en internationell miljö med stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas undervisningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och karakteriseras av avancerad grundforskning, men också tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Under masterprogrammets första termin läser du obligatoriska kurser i mikrobiologi respektive immunologi. Termin två inleds med en kurs i immunologi och infektionsbiologi, även den obligatorisk. Under den sista delen av termin två läser du valbara kurser, exempelvis kurser i farmakologi, antibiotika, mikroskopi, genetik och/eller bioinformatik.

Den tredje terminen kan du läsa neurobiologi eller annan valfri kurs samt påbörja examensarbetet. Ditt examensarbete kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. De flesta av våra studenter gör sitt examensarbete vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du göra ett andra projekt eller läsa fler teoretiska kurser. Det finns även möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen.

Karriärmöjligheter

Efter studierna är du väl förberedd för medicinsk, biologisk eller biomedicinsk yrkesverksamhet. Masterprogrammet lämpar sig väl för arbeten inom forskningsintensiva branscher såsom läkemedels- och bioteknikindustrin. Utbildningen ger också en god grund för fortsatta forskningsstudier och forskning inom ämnesområdet.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Therese Reber

Telefon: +46462227316

E-post: molbiol_master [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Immunologi och infektionsbiologi
Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande, innehållande 120 hp naturvetenskap/biomedicin/teknik vari ska ingå:

45 hp molekylärbiologi omfattande genetik, cellbiologi och mikrobiologi
15 hp human-/zoofysiologi
30 hp kemi inkluderande biokemi

Engelska 6/Engelska B.   

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan till utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Molekylärbiologi, Immunologi och infektionsbiologi - Masterprogram är 340 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 117 kB, nytt fönster)

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master