Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statistik: Grundkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Varje dag samlas enorma mängder data in och blir till statistiska uppgifter. Statistiken styr vår syn på en rad företeelser och utgör ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom samhällsplanering, ekonomi, teknik samt hälso- och sjukvård. Vill du också lära dig att analysera data och dra slutsatser? Då ska du läsa grundkursen i statistik.

Kursens innehåll

Denna kurs ger dig en statistisk allmänbildning i form av ett grundläggande statistiskt ordförråd. Du får en introduktion till några vanliga principer och metoder för att på ett adekvat sätt samla in, redovisa, analysera och tolka data. Kursen är indelad i tre delkurser:

  • Delkurs 1: Grunder
  • Delkurs 2: Statistisk analys och försöksplanering
  • Delkurs 3: Undersökningsmetodik i teori och praktik

Den första delkursen utgör kursens inledande del medan delkurs 2 och 3 löper parallellt under kursens senare del.

Delkurs 1: Grunder (15 hp)

Du får lära dig om olika typer av data samt om olika sätt som data kan samlas in på och. Vi tar upp olika sätt att visualisera data och olika typer av beskrivande statistik som kan användas för att sammanfatta informationen i en datamängd. Även om tyngdpunkten ligger på att använda datorer för databehandlingen så får du också lära dig att göra det för hand.

Du kommer också att få lära dig sannolikhetslärans grunder. Både för att du själv ska kunna lösa sannolikhetsproblem men också för att ha som ett verktyg för att dra statistiska slutsatser. Du kommer att få lära dig några grundläggande och vanliga sannolikhetsmodeller och naturligtvis kommer vi att titta på viktiga och märkliga resultat som Stora talens lag och Centrala gränsvärdessatsen.

När du bemästrar sannolikhetsläran kommer vi att titta på hur man kan dra slutsatser om världen utifrån slumpmässiga urval, så kallad statistisk inferens. Du kommer att få lära dig om bland annat punkt- och intervallskattningar, och vi kommer också att introducera hypotesprövning. Eftersom vi lever i en komplex värld, där olika företeelser ofta påverkas av andra företeelser, så kommer du också att få lära dig om statistisk sambandsanalys, t.ex. om betingade sannolikheter, betingade väntevärden samt om korrelation och regression.

Delkursen innehåller även moment där du ska visualisera och analysera data genom att utnyttja det du lärt dig om statistisk dataanalys.

Delkurs 2: Statistisk analys och försöksplanering (10 hp)

Många tänker säkert på kemister i vita rockar när man hör ordet ”experiment”. Men experiement utförs inom nästan alla ämnen och är kanske vetenskapens viktigast verktyg för att kunna analysera och bevisa orsakssamband. För en statistiker är det därför centralt att kunna planera och analysera experiment. I den här delkursen kommer du därför ägna tid åt att studera försöksplanering och hur resultaten av ett experiment kan analyseras med variansanalys. Självklart får du prova på att göra egna experiment. Dessutom kommer du att fördjupa dina kunskaper i statistisk analys med logistisk regression och icke-parametriska metoder.

Delkurs 3: Undersökningsmetodik i teori och praktik (5 hp)

Enkätundersökningar är en annan viktig källa till data. Kunskaper om hur man genomför urvalsundersökningar med enkäter är därför också centralt för en statistiker. I den här delkursen får du prova på att genomföra en enkätundersökning från början till slut: planering, utformning av frågeformulär, datainsamling, analys och till sist avrapportering av resultaten. I delkursen får möjlighet att tillämpa dina kunskaper från de andra delkurserna.

Efter kursen

När du har klarat kurser har du kunskaper som är användbara inom många fält och inom många yrken. Du har dessutom möjlighet fortsätta dina studier i statistik för en karriär som statistiker eller analytiker.

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Statistiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

+46 46 222 89 21

http://www.stat.lu.se

Viktoria Svenby

Studievägledare

viktoria [dot] svenby [at] ics [dot] lu [dot] se

Pierre Carbonnier

Studievägledare

+46 46 222 89 06

pierre [dot] carbonnier [at] stat [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 50 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 55 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

20 januari 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 50 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Statistik: Grundkurs är 60 000 SEK.