Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

En person som arbetar i ett laboratorium. Foto.

Beskrivning

Kemister jobbar med att hitta lösningar på framtida utmaningar inom områden som medicin, hälsa och miljö. Vill du vara med och bidra i arbetet kring att ta fram nya läkemedel i kampen mot sjukdomar? Eller exempelvis utveckla förnybara energikällor och miljövänliga tillverkningsmetoder?

Kemi handlar om kemiska ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar. Många av de uppfinningar som underlättar vårt dagliga liv är resultatet av framsteg inom kemi. Det finns ett stort antal utmaningar att ta sig an för framtidens kemister. Det kan bland annat handla om att spåra och oskadliggöra miljögifter, att hitta lösningar för hur alla människor ska kunna få tillgång till rent dricksvatten och att utveckla miljövänliga metoder för tillverkning av läkemedel, livsmedel, elektronik och textilier. Ett konkret exempel från pågående kemiforskning är att genom ny teknik ersätta de miljöskadliga lösningsmedel som används inom industrin och istället använda endast koldioxid och vatten. När metoden är färdigutvecklad kommer den att innebära enorma miljövinster för samhället.

Under utbildningen

Under utbildningen lär du dig grunderna inom flera av kemins olika inriktningar, exempelvis analytisk kemi, organisk och oorganisk kemi, biokemi och fysikalisk kemi. Du lär dig hur olika ämnen är uppbyggda samt hur och varför ämnen reagerar med varandra. Genom praktiska övningar lär du dig olika metoder och tekniker som används i ett laboratorium samt att syntetisera, isolera och analysera olika kemiska föreningar. I utbildningen ingår föreläsningar, övningar, laborationer och egna projekt.

Under de två första åren läser du kemi och matematik. Därefter har du grunden du behöver för att fortsätta dina studier med kurser som du väljer själv. Du kan fördjupa dig ytterligare i kemi eller läsa helt andra ämnen. Genom de valfria kurserna kan du forma din utbildning efter eget intresse och framtidsplaner. Kurserna förbereder dig för ditt examensarbete som du gör i samarbete med ett företag eller en forskargrupp.

Under hela utbildningen kommer du i kontakt med forskare och får ta del av högaktuella forskningsprojekt. En del kurser och mycket kurslitteratur är på engelska. Du tränas dessutom i att använda engelska som arbetsspråk. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Efter utbildningen väljer de flesta studenter att plugga vidare på ett masterprogram. Läs mer om de naturvetenskapliga masterprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram. Därefter går många studenter vidare med en forskarutbildning.

Det finns en stor efterfrågan på kemister på arbetsmarknaden, både i Sverige och utomlands. Kemister kan exempelvis arbeta inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. De är särskilt eftertraktade inom miljöområdet, där de spelar en nyckelroll genom att komma på nya, mer hållbara sätt att tillverka kemiska ämnen och material som behövs i samhället. Kemister bidrar även genom att analysera och mäta förekomsten av skadliga ämnen i vår miljö.

Som kemist kan du bland annat anställas som miljökonsult, materialspecialist, forensiker, produkt- och processutvecklare, patentombud, forskningsingenjör eller analytiker. Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om att utveckla nya elektronikkomponenter och bättre material eller att bidra till miljövänligare tillverkningsprocesser.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

Podd om programmet

Vad kan man jobba med som kemist? Hur går det till att laborera? Och vilken kemisk förening är egentligen den bästa? Få svaren i poddavsnittet om det naturvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning Kemi.

Lyssna på poddavsnittet på Soundcloud

Läs textversionen av poddavsnittet Plugga naturvetenskap - kemi

Vill du ta del av likheter eller skillnader mellan naturvetenskap och teknik? Lyssna till poddavsnittet Naturvetenskap eller teknik? på Soundcloud.

Läs textversionen av poddavsnittet "Naturvetenskap eller teknik?"

Film om programmet

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

År 3

  • Valfria kurser
  • Kemi: Examensarbete för kandidatexamen

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,17
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)20,01
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,15

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 32 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi är 510 000 SEK.

Karriär

Möt våra studenter och alumner