Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Allmän kemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Är du intresserad av atomer och molekyler och vill veta mer om drivkrafter i molekylernas värld? Tag möjligheten att skaffa dig en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemin.

KEMA20. Kursen knyter an till dina gymnasiekunskaper och syftar till att ge en gedigen förståelse för de grundläggande områdena inom kemin som är nödvändiga för vidare studier i kemi eller till kemin angränsande områden. Man lär sig hur atomer och molekyler är uppbyggda, vilka krafter som håller dem samman samt vilka principer som kontrollerar detta. Inom termodynamiken studerar man vad som är drivkraften i molekylernas värld. Man lär sig de tre huvudsatserna och stöter bland annat på entalpi, inre energi och entropi. Termodynamiken kopplar till kemisk jämvikt och man räknar på vilket pH som olika syror och baser ger upphov till. Inom kinetiken erhålls en förståelse för reaktioners olika mekanismer. Kursen tar även upp grundläggande deskriptiv organisk och oorganisk kemi samt ger en introduktion till fasta tillståndets kemi. Förutom teoridelen så innehåller kursen en serie laborationer som syftar till att ge färdigheter i laboratoriemetodik genom att ge träning i att i mindre grupp planera och utföra kemiska experiment.

Kursinnehåll

Föreläsningar och övningar

 • nomenklatur och formelskrivning för organiska och oorganiska föreningar inklusive de vanligaste trivialnamnen
 • enkla organiska molekylers struktur
 • orbitalteori, periodiska systemets uppbyggnad och modeller för kemisk bindning
 • intermolekylär växelverkan
 • stökiometri
 • gaslagarna
 • elementär termodynamik, kemiska grundbegrepp som entalpi, entropi och fri energi
 • fysikalisk och kemisk jämvikt
 • syra-basjämvikter i vattenlösningar samt löslighetsjämvikter
 • deskriptiv kemi för huvudgruppselementen samt elementens kretslopp
 • fasta tillståndet
 • elektrokemi
 • kinetik

Laborationer: Experiment inom kemisk analys, syntes och reaktionslära som är valda för att illustrera kursens teoriavsnitt.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D).

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 52 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Allmän kemi är 42 500 SEK.