Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Analytisk kemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Hur analyserar man naturliga och kemiskt framställda prover? Lär dig grunderna i den analytiska kemin samtidigt som du tränar dina laborativa färdigheter.

KEMB16. Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska insikter inom klassisk och instrumentell analytisk kemi och färdigheter i användandet av analytiska instrument samt att förbereda studenter för en laborativ och analytisk kemisk yrkesroll.

Denna grundläggande kurs i analytisk kemi handlar om hur man separerar, identifierar och kvantifierar kemiska föreningar i naturliga och framställda prover av olika slag. Kursen erbjuder en kombination av teori och praktik kring de vanligaste analystekniker som används på laboratorier runt om i världen, både för rutinanalys och inom forskning. Ett viktigt inslag är hur statistik används för att bedöma kvaliteten i analysresultat. Det ingår även ett litteraturprojekt där studenterna läser och skriver en rapport om ett fritt valt ämne med fokus på hur man samlar in prov och utvinner de kemiska föreningarna som ska analyseras. Projektet presenteras vid ett slutseminarium där vi tillsammans diskuterar analysmetodik och aspekter kring hållbarhet/miljöpåverkan.

Kursinnehåll
Föreläsningar och övningar: Här ges en översikt över den analytiska kemins roll i samhället. Man lär sig om grundläggande analytisk kemiska principer samt instrumentell uppbyggnad och funktion för analysteknik inom provupparbetning, kromatografi, spektrofotometri, masspektrometri, samt metoder omfattande elektrokemisk och komplexometrisk analys. Vidare diskutreas även grundläggande statistiska metoder för bedömning av analyskvalitet.

Laborationerna innebär studier av instrumentella parametrar och övning i att använda analysinstrument inom följande områden: gaskromatografi, vätskekromatografi, potentiometri, provupparbetning, samt UV/VIS-spektrofotometri och atomspektroskopi.

I litteraturprojektet, som inehåller litteratursökning och referenshantering, fördjupar man sig inom provtagning och provupparbetning av gaser, vätskor och fasta prover. Principer och tekniska lösningar för provupparbetning, utvärdering och kontroll av analysresultat behandlas, samt förhållningssätt till hållbarhetsaspekter diskuteras.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Lovisa Andersson

Studievägledare

+46 46 222 83 57

lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt KEMA20 eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01 samt KEMA03.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 oktober 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,79
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)-
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)-

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 42 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Analytisk kemi är 36 250 SEK.