Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Lär dig grunderna i de fysikaliska aspekterna av kemin och och få en djupare förståelse för varför kemiska processer sker på ett visst sätt.

KEMB39. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i fysikalisk kemi inom områdena termodynamik och kvantmekanik samt deras tillämpningar inom naturvetenskap. Områden som behandlas är termodynamiska begrepp som värme, temperatur, entropi, entalpi, Gibbs energi, jämvikter av olika processer med mera samt grunderna i kvantmekanik, där atomens struktur och periodiska systemets uppbyggnad samt molekyler och kemisk bindning diskuteras.

Den ingående laborationskursen syftar till att ge färdigheter för såväl experimentella som teoretiska studier inom dessa områden.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar.

I del ett ges grunderna till klassisk termodynamik och där behandlas följande: gaser, tryck-volymarbete, första huvudsatsen, tillståndsfunktioner, entropibegreppet, andra huvudsatsen, värmemaskiner, Helmholtz och Gibbs energi, kemisk potential, aktiviteter, ideala lösningar, kolligativa egenskaper, fasregeln och fasdiagram, jämviktskonstantens tryck- och temperaturberoende, jonaktiviteter, Debye-Hückels gränslag.

I del två ges grunderna inom kvantmekaniken och dess tillämpningar inom t.ex. spektroskopi. Atomens elektronstruktur och periodiska systemets uppbyggnad diskuteras, liksom molekyler och kemisk bindning. Begreppet symmetri introduceras och dess användning inom kvantmekanik och spektroskopi illustreras.

Kursen innehåller både experimentella och datorbaserade laborationer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Lovisa Andersson

Studievägledare

+46 46 222 83 57

lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, Fysik B samt 45 hp naturvetenskapliga studier, inkluderande kunskaper motsvarande:

  • KEMA20 Allmän kemi, 15 hp  
  • KEMA41 Organisk kemi - grundkurs, 7,5 hp
  • KEMA13 Biokemi - grundkurs, 7,5 hp
  • MATA03 Matematik för naturvetare 1, 15 hp

 

Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 50 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Fysikalisk kemi - grundkurs är 38 750 SEK.