Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Statistik: Bayesianska metoder

Kurs 7,5 högskolepoäng
Denna kurs en introduktion till den bayesianska inferensen. Den snabba utvecklingen av datorkapacitet gör att bayesianska metoder inte längre har enbart begränsad praktisk användbarhet. Användning av Markov-kedje-Monte-Carlo-metoder för att generera utfall från komplicerade fördelningar möjliggör bred användning av bayesiansk analys, även i mycket komplicerade modeller.

Kursens innehåll

Kursen behandlar bayesianska metoder, introducerar programvara som understödjer analysen och presenterar tillämpningar inom olika områden. Den inleds med en genomgång av betingade sannolikheter och Bayes teorem. Sedan introduceras begreppen subjektiv sannolikhet och likelihoodfunktion. Statistisk inferens baseras på slumpmässiga stickprov och konjugerade priors, inklusive posteriori-skattningar och credibility sets. Sekventiell användning av Bayes teorem presenteras och dess fördelar illustreras genom att beräkna uppdateringar som bygger på ett växande antal observationer. Slutligen diskuteras grunderna för bygge av hierarkiska modeller. Kursen använder sig av programmeringsspråket R.

Efter kursen

Efter genomgången kurs kommer du att fått kunskaper om bayesianska metoder och tekniker.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.stat.lu.se/utbildning/kurser/stae02_bayesian_methods

Kontakt

Statistiska institutionen
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund
Box 743, 220 07 Lund
+46 46 222 89 21

Pierre Carbonnier

Studievägledare

+46 46 222 89 06

pierre [dot] carbonnier [at] stat [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Statistik STAA31 eller motsvarande samt högskolekurser om minst 60 hp

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 50%

På engelska

4 november 2019 - 19 januari 2020

Inställt

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Statistik: Bayesianska metoder är 12 500 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen