Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Foto. Studenter i laborationssal.

Beskrivning

Vill du arbeta i gränslandet mellan fysik och kemi? Moderna solceller, elektroniska näsor, vätgasbilar, energilagring, supraledning samt batteriutveckling är bara några av områdena där kemi och fysik växelverkar.

I denna utbildning kombinerar du studier i fysik och kemi. Du dyker in i fysikämnets gigantiska längd- och tidsskalor: från materiens minsta beståndsdelar och ultrasnabba förlopp på atomnivå till universums oändlighet. Och med kemiämnets hjälp får du möjlighet att utforska molekylernas värld och förstå hur levande organismer fungerar samt hur vi kan använda kemikunskap för att exempelvis skydda vår miljö eller skapa innovativa material. Det finns en lång rad intressanta och angelägna arbetsuppgifter inom områden där kemi och fysik sammanflätas.

Under utbildningen

Utbildningen inleds med grundläggande studier i kemi, fysik och matematik. Du rör dig mellan ämnen som organisk kemi, biokemi, mekanik, optik, kvantfysik, termodynamik, lineär algebra, envariabelanalys och flervariabelanalys.

Efter baskurserna väljer du huvudämnesinriktning i samråd med studievägledare. Detta upplägg ger dig möjlighet att friktionsfritt kunna välja att kliva över till kemiprogrammet eller fysikprogrammet om du så skulle önska, beroende på hur du vill utforma dina fortsatta studier på kandidatnivå. I utbildningen ingår föreläsningar, laborationer och problemlösningsövningar. Under hela studietiden kommer du i kontakt med forskare och får ta del av högaktuella forskningsprojekt. Utbildningen avslutas med ett projektarbete som ligger i gränsområdet mellan fysik och kemi.

En del kurser och mycket kurslitteratur är på engelska. Du tränas dessutom i att använda engelska som arbetsspråk. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Efter utbildningen finns möjlighet att söka vidare till studier på masternivå. Läs mer om de naturvetenskapliga masterprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram.

Det finns en stor efterfrågan på personal med kompetens inom både fysik och kemi, och behovet kommer sannolikt att försätta öka. Flera av fysikämnets moderna forskningsområden, exempelvis nanovetenskap, förbränningsfysik och medicinsk fysik, kräver kunskaper i kemi. Motsvarande gäller även för flera kemiforskningsområden – exempelvis kräver fysikalisk kemi, teoretisk kemi och kemisk fysik att man har kunskaper i fysik. Den solida naturvetenskapliga grunden som erhålls i denna utbildning är alltid gångbar på arbetsmarknaden.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Johanna Nilsson Onsberg

E-post: studievagledning [at] fysik [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 17 januari 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)18,44
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)15,30
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,25

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 10 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik är 465 000 SEK.