Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Två studenter sitter utomhus och pratar. Cyklar i bakgrunden.

Beskrivning

Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus på hur människor i samspel formar och formas av det samhälle vi lever i.

SGSCO, Kandidatprogram i sociologi. Startar varje höst. Till våra kandidatprogram behöver du inte ha läst på högskola eller universitet innan. Programmet ges på svenska, men kurser och moment på engelska förekommer.

Genom programmet får du olika teoretiska och metodologiska verktyg för att utifrån sociologiska perspektiv kunna analysera aktuella samhälleliga frågor som globalisering, miljö och klimat, migrationer, sociala orättvisor, sociala medier, arbete och konsumtion. Programmet har en tydlig arbetsmarknadsanknytning och samverkan med myndigheter, företag och organisationer är integrerad i utbildningen.

Vad är sociologi?

Utgångspunkten för sociologiämnet är att människan är en social varelse som blir till i mötet med andra. Sociologi handlar om hur människor i samspel – med eller mot varandra – bidrar till att forma det samhälle de lever i, och hur detta samhälle i sin tur formar människors livsvillkor, värderingar och handlingsutrymme. Mänskligt samspel kan studeras på olika nivåer och sociologi inbegriper studier av såväl globala sociala och ekonomiska sammanhang som relationer i avgränsade, intima sammanhang.

Förstå samhället för att kunna påverka

Att öka förståelsen för samhället och olika specifika sociala sammanhang är nödvändigt för att kunna analysera och komma tillrätta med många av de utmaningar som samhället står inför idag, som exempelvis klimat- och miljöproblem, migration, främlingsfientlighet, sociala orättvisor och psykisk ohälsa.

Under programmet får du möjlighet att tillägna dig breda och fördjupade kunskaper i sociologi. Programmet presenterar grundläggande och avancerad sociologisk teoribildning och du möter sociologins olika metoder för insamling av data. Du får möjlighet att utveckla och tillämpa dina kunskaper och färdigheter med utgångspunkt i aktuella, relevanta frågor. Du får även möjlighet att fördjupa dig i teman du är särskilt intresserad av.

I programmet ingår också två valbara terminer inklusive möjligheten att studera utomlands, vilket ger dig stor frihet att skapa en egen profil på din utbildning.

Koppling till arbetsmarknaden

Sociologer är ofta efterfrågade på arbetsmarknaden, inte minst på grund av sina breda och djupa metodkunskaper. Detta tar vi särskilt fasta på och vi säkerställer att du under programmets gång får gedigna kunskaper i både kvalitativa och kvantitativa metoder. Undervisning i teori och metod integreras vilket bidrar till att utveckla din analytiska flexibilitet, det vill säga förmåga att undersöka olika typer av fenomen med utgångspunkt i adekvata, relevanta metoder och teorier.

Programmets arbetsmarknadsprofil blir särskilt tydlig under den femte terminen som ägnas helt åt tillämpad sociologi och som bedrivs i samverkan med myndigheter, företag och organisationer.

Global profil

Programmet har en stark internationell profil. Frågor som rör exempelvis globalisering och migration är återkommande och i programmet ingår en termins utlandsstudier (alternativt deltagande i en specialutvecklad internationell distanskurs om utlandsstudier inte är möjliga).

Söka till senare del av programmet

Vissa år ges möjligheten att söka direkt till termin 5 på programmet ifall du uppfyller vissa krav. Om möjligheten ges just nu kan du se mer information på https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGSCO-SEDE

Efter programmet

Efter examen finns möjlighet att söka en praktikkurs om 30 hp som kan tillgodoräknas i en mastersexamen.

Programmets innehåll

Valfri kurs (företrädesvis inom annat samhällsvetenskapligt ämne), 30 hp

Kurs väljs (företrädesvis vid lärosäten utomlands), 30 hp

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

Lena Mårtensson

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Sociologiska institutionens webbplats

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,66
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,54
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,10

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 44 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi - Kandidatprogram är 345 000 SEK.

Karriär

Fyra personer runt ett bord

Efter examen

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika områden och med frågor rörande exempelvis arbetsmarknad och arbetsliv, välfärd och levnadssätt, mångfald och jämställdhet, förändrings- och utvecklingsarbete, kvalificerat administrativt arbete, personal- och arbetsmiljöfrågor, utrednings- och utvärderingsarbete m.m.