Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Kille och tjej sitter på en bänk. Cyklar i bakgrunden. Foto: Johan Bävman

Sociologi - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen
Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i. Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner. Programmet har en tydlig arbetsmarknadsanknytning och samverkan med organisationer och myndigheter är integrerad i utbildningen.

Vad är sociologi?

Utgångspunkten för sociologiämnet är att människan är en social varelse som blir till i mötet med andra. Sociologi handlar om hur människor i samspel – med eller mot varandra – bidrar till att forma det samhälle de lever i, och hur detta samhälle i sin tur formar människors livsvillkor, värderingar och handlingsutrymme. Mänskligt samspel kan studeras på olika nivåer och sociologin inbegriper studier av såväl de minsta detaljerna i ett telefonsamtal till globala kulturella strömningar, allt från intima relationer mellan två personer till relationer mellan stater och organisationer.

Förstå samhället för att kunna påverka

Att öka förståelsen för det sociala är ofta nödvändigt för att kunna komma tillrätta med många av de utmaningar samhället står inför idag, som exempelvis miljöproblem, migration, främlingsfientlighet, sociala orättvisor och psykisk ohälsa.

Under programmets gång får du breda kunskaper i både klassisk och nutida sociologisk teori. Centrala teman är bland annat ojämlikhet och makt, socialisering och identitet, individualisering och globalisering. Du får möjligheter att fördjupa dig i ämnen du är särskilt intresserad av. I programmet ingår också två valbara terminer vilket ger dig stor frihet att skapa en egen profil på din utbildning.

Koppling till arbetsmarknaden

Sociologer är ofta efterfrågade på arbetsmarknaden, inte minst på grund av sina breda och djupa metodkunskaper. Detta tar vi särskilt fasta på i det här programmet och vi säkerställer att du under programmets gång får gedigna kunskaper i både kvalitativa och kvantitativa metoder. Undervisning i teori och metod integreras vilket bidrar till att utveckla din analytiska förmåga och din ”analytiska flexibilitet”, det vill säga förmåga att undersöka och analysera olika typer av fenomen.

Programmets arbetsmarknadsprofil blir särskilt tydligt under den femte terminen som ägnas helt åt ”tillämpad” sociologi och som bedrivs i samverkan med organisationer och myndigheter utanför universitetet.

Global profil

Programmet har också en internationell profil. Frågor som rör exempelvis globalisering och migration är återkommande och i programmet ingår en termins utlandsstudier (alternativt deltagande i en specialutvecklad internationell distanskurs om utlandsstudier inte är möjliga).

Kontakt

Sociologiska institutionen
Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Box 114, 221 00 Lund

Programmets innehåll

Termin 1, Grundkurs:

Här får du en bred introduktion till sociologiämnet. Du får en inblick i olika perspektiv på hur vi människor påverkar, och påverkas av, det samhälle vi lever i. Centrala sociologiska teman och begrepp såsom ojämlikhet, social status, socialisering och identitet diskuteras, liksom olika perspektiv på hur samhällen förändras och utvecklas. Du får också kunskap om hur sociologer med hjälp av olika metoder studerar aktuella samhällsfenomen.

Termin 2, Fortsättningskurs:

Vi fördjupar oss i centrala sociologiska teorier, både klassiska och nutida. Du får en förståelse för hur olika perspektiv och teorier utvecklats över tid och hur de kan användas för att adressera aktuella samhälleliga utmaningar. Dina kunskaper i vetenskaplig metod och relationen mellan teori och metod utvecklas genom att vi läser och diskuterar olika studier. Dessa kunskaper fördjupas ytterligare under andra hälften av terminen då vi tillsammans genomför en studie av ett aktuellt samhällsfenomen.

Termin 3 och 4:

Du väljer själv kurser som intresserar dig och som kompletterar dina i studier sociologiämnet på ett bra sätt. Termin 4 uppmuntras du att studera vid ett utländskt universitet, gärna ett av dem som institutionen har ett samarbete med. Om du inte har möjlighet att läsa utomlands erbjuds du en internationell studiemiljö genom vår webb-baserade temakurs som genomförs i samarbete med utländska universitet.

Termin 5, Tillämpad sociologi:

Du får kunskap om hur sociologisk teori och metod kommer till konkret användning ute i organisationer och myndigheter. Du förbereds för att kunna ta dig an olika typer av uppdrag som utvärderingar, utredningar, policyanalyser och forskningsbaserat kvalitetsutvecklingsarbete. Du får också praktisk träning i detta genom ett projektarbete som du, tillsammans med studenter från kandidatprogrammet i socialantropologi, genomför i samverkan med en organisation eller myndighet utanför universitet.

Termin 6, Uppsatskurs:

Under första hälften av terminen fördjupas dina färdigheter i sociologisk analys ytterligare. Genom seminarier och workshops tränas du praktiskt i olika former av kvalitativ och kvantitativ analys. Du förbereder dig också för den kandidatuppsats i sociologi som du sedan författar under terminens andra hälft.

Kortfakta

Omfattning:
180 högskolepoäng/ 3 år heltid

Studiestart: 
Höst 

Examen:
Filosofie kandidatexamen i sociologi
Degree of Bachelor of Science in Sociology

Huvudområde:
Sociologi

Studieort:
Lund

Språk:
Utbildningen ges på svenska, men delar av kurser inom programmet kan ges på engelska.

 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 5 juni 2022

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)18,91

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)17,01

Folkhögskolebetyg (BF)3,50

Högskoleprovet (HP)1,00

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201935 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi - Kandidatprogram är 300 000 SEK.

Karriär

Fyra personer runt ett bord

Efter examen

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika områden och med frågor rörande exempelvis arbetsmarknad och arbetsliv, välfärd och levnadssätt, mångfald och jämställdhet, förändrings- och utvecklingsarbete, kvalificerat administrativt arbete, personal- och arbetsmiljöfrågor, utrednings- och utvärderingsarbete m.m.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen