Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

I tre delkurser fördjupar du dig i centrala sociologiska teorier, hur de utvecklats över tid och hur de kan användas för att analysera aktuella samhälleliga utmaningar. Under andra hälften av terminen genomför vi gemensamt en studie där du utvecklar dina kunskaper i vetenskaplig metod och teori.

SOCA06, Sociologi: Fortsättningskurs. Ges hösttermin och vårtermin. (När du läst en grundkurs på 30 hp i ämnet är du behörig till fortsättningskurs.)

Utbildningens innehåll

Delkurs 1. Sociologiska klassiker

Under delkurs 1 läser du klassiska originaltexter som är viktiga för ämnet sociologi. Du studerar texternas innehåll, argumentationens uppbyggnad och deras relevans för vår förståelse av samtida samhälleliga fenomen. De klassiska texterna belyses även ur ett historiskt och metodologiskt perspektiv.

Delkurs 2. Samtida sociologisk teori

Den andra delkursen behandlar centrala teman inom sociologisk teori från 1970-talet och framåt. I delkurs 2 arbetar vi med att förankra dessa teman i vår samtida vardagsverklighet. I likhet med delkurs 1 kommer fokus att ligga på läsning av originaltexter och analys av uppbyggnaden av deras argument.

Delkurs 3. Forskningsmetoder för att undersöka samtida samhällsutmaningar

I tredje delkursen får du fördjupa dig i både kvalitativ och kvantitativ analys, samt träna på att använda sociologisk teori och vetenskapliga metoder för att undersöka samtida teman. Delkursen fokuserar för tillfället på sociologisk kriminologi och frågor kring vad som attraherar människor att begå brott som snatteri och skadegörelse, där den ekonomiska vinningen inte är uppenbar.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats.

Läs mer om fristående fortsättningskurser på Sociologiska institutionens webb.

Var någonstans ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen, mitt i Lunds universitets vackra campusområde Paradiset. Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

Lena Mårtensson

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Kursen läses på Sociologiska institutionen. Besök vår webbplats här.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar på kursen SOCA20, Sociologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng alternativt SOCA30, Sociologi: Socialpsykologi, Introduktion till studier av sociala interaktioner, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 16 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 33 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Fortsättningskurs är 57 500 SEK.