Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi, Antagning till senare del, termin 5 - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng · 3 år

Beskrivning

Sociologi – Kandidatprogram, antagning till senare del, termin 5.

Det är nu möjligt att söka till termin 5 på Kandidatprogrammet i Sociologi om du redan har läst:

  • Sociologi: grundkurs 30 hp, SOCA20 eller Sociologi: socialpsykologi, SOCA30
  • Sociologi: fortsättningskurs 30 hp, SOCA06 samt
  • 60 hp i andra ämnen.

Kandidatprogrammet i sociologi (SGSCO) är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i. Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner. Programmet har en tydlig arbetsmarknadsanknytning och samverkan med organisationer och myndigheter är integrerad i utbildningen.

Koppling till arbetsmarknaden

Sociologer är ofta efterfrågade på arbetsmarknaden, inte minst på grund av sina breda och djupa metodkunskaper. Detta tar vi särskilt fasta på i det här programmet och vi säkerställer att du under programmets gång får gedigna kunskaper i både kvalitativa och kvantitativa metoder. Undervisning i teori och metod integreras vilket bidrar till att utveckla din analytiska förmåga och din ”analytiska flexibilitet”, det vill säga förmåga att undersöka och analysera olika typer av fenomen.

Programmets arbetsmarknadsprofil blir särskilt tydligt under den femte terminen som ägnas helt åt ”tillämpad” sociologi och som bedrivs i samverkan med organisationer och myndigheter utanför universitetet.

Arbetsmarknadsanknytning och praktik

Genom att gå programmet kommer du att få tillgång till både

  • den arbetsmarknadsanknytning som ingår i termin 5,
  • och även den praktikkurs som erbjuds programstudenter efter programmets avslut.

Efter programmet

Efter examen finns möjlighet att söka en praktikkurs om 30 hp som kan tillgodoräknas i en mastersexamen.

Läs mer

Läs mer om kandidatprogrammet och se programmets innehåll termin för termin på: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGSCO

För mer information om kandidatprogrammet i Socialantropologi och antagning till termin 5 kontakta gärna studievägledare Lena Mårtensson, studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se, tel 046-222 68 92.

 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Sociologiska institutionens webbplats

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande de fyra första terminerna på Kandidatprogrammet i Sociologi (dvs Grund- och fortsättningskurs i Sociologi 60 hp (motsv SOCA20 och SOCA06, vilka inkluderar 17,5 hp metod), och därutöver 60 hp valfria avslutade kurser), samt Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Högskoleprovet (HP)-

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi, Antagning till senare del, termin 5 - Kandidatprogram är 345 000 SEK.