Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsgeografi: Planeringsteori

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som en obligatorisk kurs under andra året på kandidatprogrammet Samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng.

Kursen ger fördjupande insikter i planeringsteori, genom att presentera ett antal viktiga teoretiska strömningar och hur de är kopplade till olika geografiska sammanhang, förändrande vetenskapliga ideal, och värderingar under det senaste århundradet. Kursen behandlar teorier om vad planering är, om hur planeringens möjligheter och gränser kan förstås samt de olika sätt att representera och omforma världen som används i urban och regional planering. Relationerna mellan politik och planering analyseras genomgående under kursen. Samhällsplaneringens olika mål och medel teoretiseras, politiska frågor och gruppers relationer till planering berörs och teorier om de politiska förutsättningar som planerarens yrkesroll och kunskapsanspråk vilar på introduceras.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

E-post: sgspp [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om minst 45 högskolepoäng från första året på kandidatprogrammet Samhällsplanering - urban och regional utveckling.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 1 oktober 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Planeringsteori är 14 375 SEK.