Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i förändring

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

PSO03, Kurspaket: Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i förändring. Ges hösttermin. Distanskurs. Halvfart. 15hp.

Detta kurspaket räknas som en "temakurs" och innehåller kurserna:

  • SOCB53, Sociologi: Organisation och samhälle, 5 hp. Du introduceras till både klassiska och moderna perspektiv inom organisationssociologi och blir bekant med samtida sociologiskt perspektiv på fenomenet organisation. Utifrån begreppet ’det sociala landskapet’ beskrivs organisation och social organisering som avgörande för all mänsklig interaktion och som grundläggande i det moderna samhället.

    Kursen SOCB53 går även att söka som fristående kurs. Läs mer på www.lu.se.
     
  • SOCB54, Sociologi: Arbete, marknad, välfärd, den svenska modellen då och nu, 5 hp. Du får förståelse för de samhällsförändringar som skett under de senaste decennierna med utgångspunkt i den flexibla kapitalismen och arbetslivets marknadsorientering, med särskilt fokus på hur förändringarna präglat organiseringen av arbetslivet och välfärden i Sverige. Mer om kursens innehåll i kursplanen.
     
  • SOCB55, Sociologi: Det trygga arbetslivet: illusion eller möjlighet?, 5 hp. Första delen av kursen fokuserar särskilt på tillfälliga och flexibla anställningsformer som möjliggjorts genom framväxten av bemanningsföretag, plattformsekonomi och gig-arbete. Sedan får du fördjupa dina kunskaper om hur ojämlika förutsättningar och resurser definierar och påverkar olika grupper i arbetslivet, med särskilt fokus på låglönesektorer, prekaritet och migration i dagens Sverige. Mer om kursens innehåll i kursplanen.

Kurspaketet ges på distans. All undervisning, inlämning och kommunikation äger rum på lärplattform. Du behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling. Utgångspunkten för undervisningen är examinationsuppgifternas instruktioner samt individuell skriftlig återkoppling på inlämningsuppgifterna. Du har möjlighet till stöd genom fråge-och diskussionsforum.

Temakurser - för dig som vill fördjupa dig inom ett visst område. Kurserna ställer ofta inga krav på förkunskaper på högskolenivå, men ger oftast inte behörighet till högre nivåer. Om du vill ta en kandidatexamen i sociologi behöver du en grundkurs, en fortsättningskurs och en kandidatkurs. Temakurserna kan ingå i en examen tillsammans med en grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs i sociologi.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Vid frågor angående behörighet kontakta våra studievägledare: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Omställningsstudiestödet – nytt studiestöd för vuxna i arbetslivet

Läs mer om omställningsstudiestöd på Lunds universitets sida om kompetensutveckling och vidareutbildning genom hela livet: lu.se/studera/kompetensutveckling-och-vidareutbildning-genom-hela-livet

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner (för kurser SOCB53, SOCB54 och SOCB55) finns på Sociologiska institutionens webbplats.

Mer om fristående kurser på Sociologiska institutionens webb.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

Lena Mårtensson

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Detta kurspaket ges på distans av Sociologiska institutionen. Se institutionens webbplats för information om våra distanskurser.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i förändring är 28 750 SEK.