Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Organisation och samhälle

Kurs 5 högskolepoäng

Beskrivning

Distanskurs - inga fysiska träffar.

SOCB53, Sociologi: Organisation och samhälle. Ges hösttermin. Distanskurs (inga fysiska träffar). Halvfart. Detta är en temakurs.

Kursen ges på distans och all undervisning, inlämning och kommunikation äger rum på lärplattform. Du behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling.

Denna kurs (SOCB53) kan även läsas som en del av kurspaketet PSO03 (mer info om kurspaketet via denna länk).

Kursen ger dig förståelse för samhälleliga organisationer och organisationsformer utifrån samhällsvetenskapliga och sociologiska perspektiv. Kursen ger en bred introduktion till området organisationsteori med särskilt fokus på skandinaviska skolbildningar, samt en historisk översikt av klassiska och moderna sätt att beskriva och teoretisera organisationer och organisering.

Utgångspunkten för undervisningen är examinationsuppgifternas instruktioner samt individuell skriftlig återkoppling på inlämningsuppgifterna. Du har möjlighet till stöd genom fråge-och diskussionsforum.

Kursens innehåll

Moment 1. Klassisk och modern organisationsteori (2,5 högskolepoäng)

Kursmomentet introducerar studenten till klassiska och moderna teoretiska perspektiv inom det organisationssociologiska fältet. Vidare diskuteras och problematiseras vanligt förekommande begrepp såsom organisation och organisering, institutioner och institutionalisering, byråkrati, ledarskap och kultur.

Moment 2. Det sociala landskapet (2,5 högskolepoäng)

Kursmomentet bekantar studenten med ett samtida sociologiskt perspektiv på fenomenet organisation. Utifrån begreppet ’det sociala landskapet’ beskrivs organisation och social organisering som avgörande för all mänsklig interaktion och som grundläggande i det moderna samhället. Med hänsyn till att den moderna människan är mer eller mindre organiserad i olika typer av organisationer både i arbetslivet och på fritiden - såsom föreningar, företag och myndigheter – tar det sociala landskapet avstamp i sociala relationer mellan människor med olika organisatoriska tillhörigheter.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Vid frågor angående behörighet kontakta våra studievägledare: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats.

Läs mer om fristående kurser på Sociologiska institutionens webb.

Vad är en temakurs?

Temakurser riktar sig till studenter som vill fördjupa sig inom ett visst tematiskt område. Kurserna ställer ofta inga krav på förkunskaper på högskolenivå. Observera dock att temakurserna oftast inte ger behörighet till högre nivåer. Om du vill ta en kandidatexamen i sociologi så behöver du en grundkurs, en fortsättningskurs och en kandidatkurs. Temakurserna kan ingå i en examen tillsammans med en grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs i sociologi.

Var någonstans ges utbildningen?

Detta är en distanskurs som ges av Sociologiska institutionen. Våra distanskurser är helt nätbaserade och har inga fysiska träffar.

Kursen är uppbyggd kring den digitala lärplattformen Canvas med digitala mötesplatser. Examination sker fortlöpande under hela kursens gång och samtliga moment är obligatoriska.

Se institutionens webbplats för information om våra distanskurser.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

Lena Mårtensson

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Kursen läses på Sociologiska institutionen. Besök vår webbplats här.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 13 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)17,46
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,75
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 30 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Organisation och samhälle är 9 583 SEK.