Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi

Kurs 15 högskolepoäng

Årmiljoner av geologisk utveckling har medfört att berggrund och topografi skiljer sig mellan olika delar av Skandinavien, men dagens landskap har även formats av sentida nedisningar och då särskilt den senaste inlandsisen som var helt bortsmält för ca 9000 år sedan. Därtill har havsnivåförändringar påverkat utbredningen av olika jordarter, men landskapet omkring oss, med dess vegetation och fauna, är också starkt präglat av tusentals år av klimatförändringar och mänsklig påverkan. Med den kunskap om landskapsutveckling som kursen ger kommer du att se din omgivning med nya ögon.

Inledningsvis får du lära dig hur glaciärer och inlandsisar bildas, rör sig och smälter bort samt vilka jordarter som bildas i olika glaciala miljöer. Du kommer att studera de jordarter och landformer som inlandsisen lämnade efter sig samt hur dessa senare har påverkats av bl.a. havsnivåförändringar. Du kommer också att få praktisk träning i jordartskartering och därigenom förståelse för hur olika jordarter fördelar sig i landskapet samt de typiska lagerföljder de bildar. Detta gör att du kan ”läsa landskapet” och tolka hur det har utvecklats.

Därefter fokuserar kursen på de vegetations- och faunaförändringar som har skett i Skandinavien sedan istiden, och hur dessa kan kopplas till naturliga processer och mänsklig påverkan, men den behandlar också hur ekosystemen i Europa och globalt har påverkats av återkommande istider. Du får därigenom förståelse för hur man studerar kvartär vegetations- och faunautveckling baserat på fynd av t.ex. pollen, växtrester och ben.

Slutligen får du en överblick över Sveriges berggrund och jordarter, bl.a. under en regionalgeologisk exkursion. Genom att bygga vidare på de kunskaper du har fått om geologiska processer och landskap tidigare under kursen, men också i samband med föregående kurser på programmet, utvecklar du din kunskap om Sveriges geologiska uppbyggnad och din förståelse för hur de geologiska skillnader som finns mellan olika delar av landet har uppkommit.

Under kursen får du övning i muntlig kommunikation samt i såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt skrivande. Dessutom får du värdera egna och andras skriftliga och muntliga presentationer samt ge kamratrespons. Du kommer även att få träning i att tolka kartinformation och att själv framställa en geologisk karta.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.geologi.lu.se/utbildning/hela-kursutbudet/geob24

Kontakt

Geologiska institutionen
Sölvegatan 12, 223 62 Lund
Sölvegatan 12, 223 62 Lund
+46 46 222 78 65

Karl Ljung

Studievägledare

karl [dot] ljung [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt GEOA01 Planeten Jorden - en introduktion, 15 hp, GEOA81 Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 3 november 2019

Öppen för sen anmälanAnmäl dig

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2018

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)-

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201817 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geologi: Från istid till nutid och Sveriges regionalgeologi är 36 250 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen