Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samhällsgeografi: Fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng
Samhällsgeografin ger dig en grund för flera möjliga yrken som samhällsplanerare, lärare, forskare, omvärldsanalytiker, miljöstrateg, infrastrukturstrateg, utredare eller chef inom privat och offentlig sektor. Som student i samhällsgeografi ökar du dina förmågor att förstå, analysera och tolka omvärlden med hjälp av ett geografiskt perspektiv.

Samhällsgeografer har god och värdefull kunskap om människans samspel med sin omgivning. Samhällsgeografi i sig handlar övergripande om människors aktiviteter och processer i relation till geografiska platser och områden. Samhällsgeografi kan som akademiskt utbildningsämne med fördel kombineras med andra universitetsämnen.

I fortsättningskursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i regional utveckling, social urbangeografi, GIS och värdefulla kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Kursen är uppdelad i fyra delkurser.

Regionen som arena i ekonomisk utveckling, 7.5 p
Under den första delkursen studeras och analyseras regionen såväl som arena i ekonomisk utveckling som arena för människors och verksamheters vardag.

Stadens sociala geografi, 7.5 p
Den andra delkursen är inriktad mot urbangeografi med särskild fokus på viktiga urbana processer som gentrifiering, segregering, social polarisering och social exkludering.

Samhälle och planering, 7.5 p
Den tredje delkursen är en metodkurs som ger grundläggande kunskaper i kvantitativ och kvalitativ metod samt geografiska informations-system (GIS). Kunskaperna i teori och metod omsätts i ett avslutande projektarbete med fokus på urban och regional planering.

Projektarbete, 7.5 p
Den fjärde delkursen syftar till att omsätta tidigare kursinnehåll i en uppsats. Kursen utgör en viktig grund inför uppsatskurser på kandidat- och masternivå. Olika uppsatsteman kan med fördel relateras till tidigare delkursers innehåll.

Kursen ges på engelska och går både på höst- och vårtermin.

För mer information om studier vid KEG, besök http://www.keg.lu.se/utbildning.

Kontakt

Studievägledare: studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1/1a2 och ha fått godkänt på minst 22,5 högskolepoäng på kursen SGEA10 Samhällsgeografi: Grundkurs, 1-30 högskolepoäng, eller kursen SGEA20 Samhällsgeografi: Grundkurs, 1-30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

2 september 2019 - 19 januari 2020

Öppen för sen anmälanAnmäl dig

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

20 januari 2020 - 7 juni 2020

Öppnas för anmälan 16 september 2019

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-

Högskoleprovet (HP)-

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 20199 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Fortsättningskurs är 50 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen