Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsgeografi: Fortsättningskurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Samhällsgeografin ger dig en grund för flera möjliga yrken som samhällsplanerare, lärare, forskare, omvärldsanalytiker, miljöstrateg, infrastrukturstrateg, utredare eller chef inom privat och offentlig sektor. Som student i samhällsgeografi ökar du dina förmågor att förstå, analysera och tolka omvärlden med hjälp av ett geografiskt perspektiv.  

Samhällsgeografer har god och värdefull kunskap om människans samspel med sin omgivning. Samhällsgeografi i sig handlar övergripande om människors aktiviteter och processer i relation till geografiska platser och områden. Samhällsgeografi kan som akademiskt utbildningsämne med fördel kombineras med andra universitetsämnen.

I fortsättningskursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i regional utveckling, social urbangeografi, GIS och värdefulla kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Kursen är uppdelad i fyra delkurser.

Regionen som arena i ekonomisk utveckling, 7.5 p
Under den första delkursen studeras och analyseras regionen såväl som arena i ekonomisk utveckling som arena för människors och verksamheters vardag.

Stadens sociala geografi, 7.5 p
Den andra delkursen är inriktad mot urbangeografi med särskild fokus på viktiga urbana processer som gentrifiering, segregering, social polarisering och social exkludering.

Tillämpad metod inom samhällsplanering, 7.5 p
Den tredje delkursen är en metodkurs som ger grundläggande kunskaper i kvantitativ och kvalitativ metod samt geografiska informations-system (GIS). Kunskaperna i teori och metod omsätts i ett avslutande projektarbete med fokus på urban och regional planering.

Projektarbete, 7.5 p
Den fjärde delkursen syftar till att omsätta tidigare kursinnehåll i en uppsats. Kursen utgör en viktig grund inför uppsatskurser på kandidat- och masternivå. Olika uppsatsteman kan med fördel relateras till tidigare delkursers innehåll.

Kursen ges på engelska och går både på höst- och vårtermin.

För mer information om studier vid KEG, besök http://www.keg.lu.se/utbildning.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 22,5 hp från kurs motsvarande SGEA20 Samhällsgeografi: Grundkurs, 30 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 5 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Fortsättningskurs är 57 500 SEK.