Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Industridesign - Kandidatutbildning

Program 180 högskolepoäng · 3 år

Närbild på händer som slipar träbit med sandpapper. Foto.

Beskrivning

Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och interaktioner. Design är djupt inbäddad i samhällens kulturella uttryck. Idag kan nästan vilken frågeställning som helst bli föremål för designprocesser, vilket ger dig stor möjlighet att forma din utbildning utifrån individuella intresseområden. Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen. Programmet nyttjar kunskapsbredden inom Lunds universitet genom att erbjuda kurser från flera olika ämnesområden. I designprojekten kommer du att använda teoretiska kunskaper, egna idéer men också expertkunskap från just det området som projektet rör. Industridesignern deltar i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdigt resultat.

Du tränas i metoder för att identifiera behov samt gestalta förslag på hur dessa kan tillgodoses utifrån både estetiska och tekniska aspekter. Den yttre formen blir en konsekvens av produktens funktion och sammanhang. Detta ställer krav på ny kunskap och medvetenhet inom många olika områden. 

Industridesignern bör även ha förmåga att snabbt reflektera över kulturella och tekniska växlingar i samhället. En starkare koppling mellan estetiska, tekniska, industriella och ekonomiska aspekter har blivit nödvändig.

Upplägg och innehåll

Under utbildningen utvecklar du en individuell uppsättning färdigheter och en egen ståndpunkt inför ditt framtida yrkesliv. Konsten att åskådliggöra och förmedla idéer genom skisser, prototyper och modeller tillämpas i designprojekt under hela utbildningen. Din kreativa och intellektuella flexibilitet utvecklas genom exponering för konstnärliga, sociologiska och tekniska sammanhang. Erfarenhet lär sig att omfamna osäkerheten i designprocessen – utmana och tolka den.

På utbildningen varvas teoretiska kurser med kurser som tränar praktiska färdigheter. Du lär dig industridesignerns verktyg, övar din förmåga att kritiskt reflektera, fördjupar din förståelse för människans behov och förbättrar din förmåga att presentera idéer. En av styrkorna i denna konstnärliga utbildning är att du får tekniska kunskaper och en god insikt i hur produktidéer omsätts i verkligheten. Din kapacitet och kreativitet används för att lösa olika projektuppgifter.

Du får chans att delta i internationella utställningar och du jobbar i små grupper med mycket interaktion, vilket ger dig stor möjlighet att påverka din utbildning. Du får följa kurser på avdelningar som är specialiserade inom olika ämnesområden. Teoretiska kunskaper tillämpas på ett eller flera projekt och projekten genomförs ibland med företag och ibland efter egna idéer. Som stöd för projektarbetet får du lära dig att bygga modeller både i 3D-datorprogram och i verkstäderna.

Utbildningen har en stark internationell prägel. Industridesigners från hela världen gästar utbildningen som undervisare eller ledare av workshops. Du har möjlighet att vistas en termin vid ett utländskt universitet och varje termin kommer utbytesstudenter till Industridesignskolan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Karriär och arbetsmarknad

Är du intresserad av att utforma, utveckla eller förbättra produkter ger LTH:s industridesignprogram dig en solid plattform. God industridesign skapar ett ömsesidigt mervärde för konsumenter och producenter. Du kan bidra till utvecklingen och användningen av produkter och tjänster ur ett miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbarhetsperspektiv.

Som framtida designer kommer du att ha en nyckelroll i etiska systemomvandlingar som bidrar till långsiktig hållbar utveckling. Alumner från industridesignskolan återfinns runt om i världen i olika roller såväl inom offentlig som privat sektor. Som industridesigner kan du arbeta på företag, som konsult eller starta eget företag. Du kan involveras i allt från framtagning av produkter som tandborstar, möbler eller avancerad läkemedelsutrustning, till tjänster och system.

Ledande inom hållbarhet 

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Fortsatta studier

LTH ger ett internationellt masterprogram med fokus på industridesign.

Masterprogram i industridesign (Lunds universitets webbplats)

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Kandidatutbildning i industridesign – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Petra Parmvi

Telefon: +46 46-222 71 89

E-post: petra [dot] parmvi [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt konstnärligt antagningsprov.

Urval

Urval till samtliga platser sker efter ett särskilt prov. Info: www.lth.se/utbildning/industridesign/antagning

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Industridesign - Kandidatutbildning är 735 000 SEK.