Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Examensarbete för masterexamen

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursnamn: SOCM05, Sociologi: Examensarbete för masterexamen (två år). Masterkurs på avancerad nivå (andra cykeln). 30 högskolepoäng. Höst- och vårtermin.

Kursen kan ingå i en masterexamen (120 hp) med inriktning mot sociologi.

För att vara behörig till en masterkurs måste du ha klarat kandidat- / grundutbildningsnivån.

Syftet med kursen är att ge dig avancerade kunskaper om sociologisk teori och forskningsmetoder. Du ska sedan kunna delta i och leda komplexa projekt i kvalificerade arbetssammanhang, inklusive forskning och utveckling.

Kursens huvudmoment är ditt författande av en masteruppsats. Stor vikt läggs vid din förmåga att självständigt identifiera och formulera ett sociologiskt problem samt tillämpa relevanta sociologiska teorier och metoder. Stor vikt läggs också vid att definiera avhandlingsprojektet med hänsyn till relevant och aktuell forskning.

Kursen avslutas med slutseminarier, där du försvarar din masteruppsats och även kritiskt granskar en medstudents uppsats.

Bedömningen baseras främst på kvaliteten på den färdiga masteruppsatsen, men också på ditt försvar av uppsatsen och kritisk granskning av en medstudents uppsats.

Hur man ansöker till denna kurs

Ansökan till denna kurs är öppen från mitten av mars till mitten av april varje år och från mitten av september till mitten av oktober varje år (svenska nationella ansökningsdatum).

Ansök via Lunds universitets svenska webbplats lu.se/lubas/i-uoh-lu-SOCM05. Om du redan är på denna sida, leta efter den bruna knappen "anmälan".

*************************************************************

Information in English

Course name: SOCM05, Sociology: Master's (Two years) Thesis. (Swedish name: Sociologi: Examensarbete för masterexamen). Advanced level Master Course (Second Cycle). 30 credits. Autumn and spring semester. 

This course can be included in a Master of Science (120 credits) degree specialising in sociology.

To be eligible for a master course you must have passed the bachelor/undergraduate level. 

The aim of the course is to provide you with advanced knowledge of sociological theory and research methods. You should then be able to participate in and manage complex projects in qualified work contexts, including research and development.

The main component of the course is your composition of a master's thesis. Major emphasis is placed on your ability to independently identify and formulate a sociological problem and implement relevant sociological theories and methods. Emphasis is also put on defining the thesis project with regard to relevant current research.

The course ends with final seminars, where you will defend your master's thesis and also critically review a fellow student's thesis.

The assessment is mainly based on the quality of the finished master's thesis, but also on your thesis defense and critical review of a fellow student’s thesis.

How to apply for this course

Application for this course is open from mid March to mid April each year and from mid September to mid October each year (Swedish national application dates).

Please apply via the Lund University Swedish website lu.se/lubas/i-uoh-lu-SOCM05. If you already are on this page please look for the brown button "anmälan".

 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Britt Marie Rönn

Telefon: +46 46 222 88 77

E-post: britt_marie [dot] ronn [at] soc [dot] lu [dot] se

Kursen läses på Sociologiska institutionen. Besök vår webbplats här.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i sociologi eller motsvarande, 30 högskolepoäng sociologi eller motsvarande på avancerad nivå samt 30 högskolepoäng metod och/eller vetenskapsteori (varav minst 15 högskolepoäng metod) på avancerad nivå. 

 

 

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

20 januari 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Examensarbete för masterexamen är 62 500 SEK.