Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsgeografi: Planeringens grunder

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som en obligatorisk kurs andra terminen inom kandidatprogrammet Samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng.

Kursen ges andra terminen på Samhällsplanerarprogrammet och ger dig grundläggande kunskaper om och perspektiv på samhällsplaneringens framväxt, samt planeringens idémässiga och praktiska förutsättningar. Kursen granskar planeringens grunder i ett flertal perspektiv och ger en introduktion till planeringsteori, där förändrade vetenskapliga ideal och värderingar i takt med samhällets utveckling under det senaste århundradet, belyses. Under kursen får du lära dig hur samhällsplanering relaterar till den rumsliga dimensionen, som präglar kunskap inom samhällsgeografi, samt vilken betydelse den rumsliga dimensionen har inom planeringsprocesser. Dessutom får du insyn i olika aspekter av planering, exempelvis relationerna mellan politik och planering; hur planeringens funktioner betingas, hur demokratiperspektivet representeras i praktisk planering samt hur planerarens roll kan utformas. Under kursens får du tillsammans med några andra studenter studera och kritiskt granska en planeringsprocess för att applicera kursens innehåll på ett verkligt exempel.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

sgspl [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Planeringens grunder är 25 000 SEK.