Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Informatik: Beslutsstödssystem

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

I bästa fall utgör ett beslutstöd ett stöd för beslutsfattare i att förstå affärsverksamheter samt dess omgivning. Datorresurser kan spela ett flertal roller i sådana situationer. Historiskt och typiskt har datorer mestadels använts som avancerade kalkylatorer för beslutsfattare.

Men tillämpningen har varit bredare än så – ihopkopplade datorer kan erbjuda anonymitet för mötesdeltagare i syfte att minimera effekterna av grupptänkande och organisationspolitik under möten.

På liknande sätt har även motsvarande konfiguration använts som pedagogiska verktyg för att köra affärssimuleringar för att testa och utvärdera ledningsförmågar samt illustera svårigheter i strategiskt beslutsfattande. Slutligen kan kunskapsbaserade system fungera som medel för så kallad kunskapsöverföring inom företag genom att konvertera tyst kunskap till lagrad och distribuerbar information. Kursen inleds med en kort historisk tillbakablick på ämnet och övergår därefter i två huvudfaser, den inledande fasen fokuserar på beslutsfattande och dess begränsningar utifrån ett affärsmässigt och socialt perspektiv och avslutas med hur teknik kan främja och stödja beslutsfattande.

Traditionellt har kurser i beslutstödssystem ett tekniskt fokus, med en underliggande lösningsorientering utan att det affärsmässiga problemet eller behovet är avgränsat och bestämt. Enkelt uttrycket – teknik för teknikens skull. Ett problemorienterat angreppssätt ställer däremot problemet i centrum, dvs. den inledande prioriteringen är att beskriva, förstå och fånga behovet. Därmed, om problemlösning är prioriterat är det viktigt att förstå vad ett beslut är, vad är en verksamhet och vad bestämer dess manöverutrymme, till exempel konkurrenssituation och dess omliggande politiska, ekonomiska, social och teknologiska omgivning.

Kurslitteraturen täcker alla dessa aspekter och tillhandhåller tankemässiga redskap och verktyg för att kunna genomföra ett framgångsrikt designarbete. Med utgångspunkt från den affärsmässiga och sociala sidan av beslutsfattande introduceras därefter den tekniska perspektivet på beslutsfattande. Kursen täcker bland annat datalager (Data Warehouse), omvärldsanalys (Business Intelligence), gruppbeslutstödssystem och datavisualisering för att nämna några exempel. Deltagarna ges även möjlighet att arbeta i ett kommersiellt och väletablerat verktyg för att bygga specifika beslutstöd för specifika roller. Inläsningen stödjs av en föreläsningsserie samt handledningstillfällen. Föreläsningarna skall därmed illustrera, exemplifiera och ge perspektiv på kursmaterialet i syfte att nå fram till kursens läromål.

En framgångsrikt genomförd kurs utvecklar deltagarnas förmåga att förstå att ändamålsenlig design är en noggrann avvägning mellan att förstå designsituationen och väga eventuella svårigheter och problem mot de tekniska möjligheter som står designern till buds.

Slutligen förväntas även deltagarna skriva en kortare artikel som belyser och diskuterar någon historisk eller aktuell aspekt och frågeställning kopplad till relationen IT och beslutsfattande. Gästföreläsningar är även ett löpande inslag på kursen där aktuella utmaningar och lösningar kring beslutstöd presenteras och diskuteras tillsammans med kursdeltagarna.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för informatik

Besöksadress
Ole Römers väg 6, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

+46 46 222 80 19

http://www.ics.lu.se

Viktoria Svenby

Studievägledare

+46 46 222 80 25

viktoria [dot] svenby [at] ics [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt avklarade kurser motsvarande SYSA21 Informatik: Introduktion till informationssystem, 30 hp, och SYSB13 Informationssystem: IS- och verksamhetsutveckling, 30 hp. Engelska 6/B.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

27 oktober 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 10 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Informatik: Beslutsstödssystem är 12 500 SEK.