Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Dyk in i atom- och nanoskalans värld och lär dig hur molekyler och atomer interagerar och binder med varandra. Få en förståelse för temperaturen och hur den påverkar jämvikter inom kemin och levande celler. Lär dig om spektroskopi, kvantkemi, intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik samt grunderna för Python-programmering inom kemin.

KEMM30. Kursen syftar till att ge en grundläggande ram för att beskriva (bio)molekyler och deras interaktioner ur ett grundläggande, mikroskopiskt perspektiv. Detta innefattar kvantkemi, statistisk termodynamik, intermolekylära växelverkan och spektroskopi. Studenten kommer att få en inblick i grundläggande aspekter av kemisk bindning, molekylära egenskaper och hur dessa relaterar till termodynamik, temperatur och interaktioner i lösning.

Studenten kommer att lära sig hur spektroskopi och modeller för intermolekylära interaktioner kan användas för att förstå grundläggande egenskaper hos biomolekyler, såsom proteiner, DNA och membran. Begrepp som hydrofoba växelverkningar, kooperativ bindande, depletion-interaktioner, vätebindning, elektriska dubbelskikt kommer att behandlas.

För att hantera stora dataset, genererade antingen från experiment, simuleringar eller databassökningar, kommer studenten att skaffa sig grundläggande programmerings- och skriptkunskaper för att hantera, analysera och presentera komplexa data.

Kursinnehåll
Föreläsningar (7,5 hp): behandlar kvantkemi och statistisk termodynamik, inklusive en statistisk tolkning av entropi, ensembler. Kursen belyser grundläggande bidrag till interaktioner mellan atomer, (bio)molekyler och ytor. Kursen omfattar också grundläggande programmering / skript för import och analys av komplexa data; montering, visualisering och presentation av data. Grunderna för rotations-, vibrations- och elektroniska spektroskopier, både i absorptions- och utsläppslägena samt grundläggande begrepp, Ramanspektroskopi och cirkulär dikroismspektroskopi behandlas också.

Övningar och inlämningsuppgifter (4 hp): Syftar till att illustrera och exemplifiera de begrepp som introducerades och diskuterades i föreläsningarna. Inlämningsuppgifterna kan generera bonuspoäng som kommer att läggas till resultatet vid den skriftliga tentamen.

Laborationer (3,5 hp): Syftar till att illustrera och exemplifiera de begrepp som introducerades i föreläsningarna och kan vara experimentella eller beräkningsmässiga. Studenterna utbildas i rapportskrivning och peer review där andra rapporter kritiseras och konstruktiv återkoppling utbyts.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/avancerade-kurser/kemm30/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Lovisa Andersson

Studievägledare

+46 46 222 83 57

lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA20, eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01, KEMA03, KEMB09 och MATA02 eller motsvarande. 75 hp fysik, inklusive FYSC11 och FYSC13, samt 30 hp matematik ger också behörighet till kursen. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 oktober 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 10 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning är 36 250 SEK.