Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Dyk in i atom- och nanoskalans värld och lär dig hur molekyler och atomer interagerar och binder med varandra. Få en förståelse för temperaturen och hur den påverkar jämvikter inom kemin och levande celler. Lär dig om spektroskopi, kvantkemi, intermolekylära interaktioner och statistisk termodynamik samt grunderna för Python-programmering inom kemin.

KEMM30. Kursen syftar till att ge en grundläggande ram för att beskriva (bio)molekyler och deras interaktioner ur ett grundläggande, mikroskopiskt perspektiv. Detta innefattar kvantkemi, statistisk termodynamik, intermolekylär växelverkan och spektroskopi. Studenten kommer att få en inblick i grundläggande aspekter av kemisk bindning, molekylära egenskaper och hur dessa relaterar till termodynamik, temperatur och interaktioner i lösning.

Studenten tränas i hur spektroskopi och modeller för intermolekylära interaktioner kan användas för att förstå grundläggande egenskaper hos biomolekyler, såsom proteiner, DNA och membran. Begrepp som hydrofoba växelverkningar, kooperativ bindande, depletion-interaktioner, vätebindning, elektriska dubbelskikt behandlas.

För att hantera stora dataset, genererade antingen från experiment, simuleringar eller databassökningar, kommer studenten att tränas i grundläggande programmerings- och skriptkunskaper för att hantera, analysera och presentera komplexa data.

 

Kursinnehåll

Föreläsningarna behandlar kvantkemi och statistisk termodynamik, inklusive en statistisk tolkning av entropi, ensembler. Kursen belyser grundläggande bidrag till interaktioner mellan atomer, (bio)molekyler och ytor. Kursen omfattar också grundläggande programmering/skript för import och analys av komplexa data, montering, visualisering och presentation av data. Grunderna för rotations-, vibrations- och elektroniska spektroskopier, både i absorptions- och utsläppslägena samt grundläggande begrepp, Ramanspektroskopi och cirkulär dikroismspektroskopi behandlas också.

Övningarna illustrerar och exemplifierar de begrepp som introduceras och diskuteras i föreläsningarna. 

Laborationer illustrerar och exemplifierar de begrepp som introducerades i föreläsningarna och kan vara experimentella eller beräkningsmässiga. Studenterna tränas i rapportskrivning och peer review där andra rapporter kritiseras och konstruktiv återkoppling utbyts.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, Engelska 6/B samt 90 hp avklarade naturvetenskapliga kurser, inklusive godkända kurser motsvarande:

KEMA20 Allmän kemi 15 hp,
KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp,
KEMA03 Biokemi  - grundkurs 7,5 hp,
KEMB09 Fysikalisk kemi – grundkurs 15 hp, och
MATA03 Matematik för naturvetare 1 15 hp.

Kraven är uppfyllda även för den som har grundläggande behörighet, Engelska 6/B, samt godkända kurser motsvarande:

75 hp fysik inklusive kunskaper motsvarande FYSC11 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp och FYSC13 Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp, samt
30 hp matematik.

Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 10 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Molekylära drivkrafter och kemisk bindning är 42 500 SEK.