Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska

Program 75 högskolepoäng · 1.25 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Sjuksköterska tittar i ett skåp med mediciner. Foto.

Beskrivning

Vill du arbeta med folkhälsa? Vill du ha ett självständigt yrke där du möter människor i alla åldrar och med varierande hälso- och sjukdomstillstånd? Då kan arbetet som distriktssköterska vara något för dig!

Utbildningen kommer att ge dig den kunskap som krävs för att du självständigt ska kunna ansvara för omvårdnad och medicinsk behandling med inriktning mot folkhälsa. Det innebär bedömning, planering, genomförande och utvärdering av åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom och sjukdomskomplikationer.

Som distriktssköterska arbetar du med människor i alla livets olika skeden från födsel till livets slutskede. Du kan arbeta inom många olika verksamhetsområden och vårdformer, t.ex. barnhälsovård, elevhälsa, vårdcentral och inom hemsjukvård.

Utbildningen kommer att ge dig en bred kompetens med fördjupning inom folkhälsoarbete, medicinsk diagnostik, vetenskapligt förhållningssätt, vårdpedagogik och ledarskap. Utbildningen ger dig även behörighet till förskrivning av läkemedel och förbrukningsartiklar.

 

Mer om programmet

I utbildningen varvas teori med verksamhetsförlagd utbildning. De ämnen du läser är omvårdnad och medicinsk vetenskap samt beteendevetenskap utifrån ett folkhälsoperspektiv. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom barnhälsovård, vårdcentral och i hemsjukvård.

Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta som distriktssköterska.

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom distriktssköterskans olika verksamhetsområden och utgör totalt 10 veckor. VFU kan schemaläggas måndag till söndag, dag, kväll och natt om minst 32 timmar/vecka.

Mer information om VFU på Canvas

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kortfakta

Studiestart:
Hösttermin

Studietakt:
Helfart

Studieort:
Lund. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan ske i hela Skåne. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma. Mer information om VFU finns på lärplattformen Canvas.


Internationella möjligheter: 
De internationella möjligheterna (Medicinska fakultetens studentwebb)

Kontakt

Studievägledare

Vesna Sehovac

Telefon: 046-222 94 17

E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledning - Information och telefontider (studentwebben)

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

  • Svensk legitimation som sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande
  • Godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Urval - Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 3 november 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska är 250 000 SEK.

Karriär

Var kan jag arbeta och med vad?

Du kan arbeta inom primärvården med hälso- och sjukvård för barn, ungdomar, vuxna och äldre samt deras familjer och närstående. Du får även behörighet till förskrivning av vissa läkemedel och förbrukningsartiklar.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Akademisk karriär

Du kan tillgodoräkna delar av din utbildning om du vill fortsätta med masterstudier.

Andra som har studerat här berättar