Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grundkurs i medicinsk rätt

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Vår distanskurs i medicinsk rätt ger dig värdefulla insikter och kunskaper om det svenska hälso- och sjukvårdsystemet. Kursen är för dig som är verksam inom hälso- och sjukvården, som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning eller för dig som är intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågor.  Sök kursen för att lära dig mer om centrala problemställningar inom ämnesområdet medicinsk rätt. Kursen kräver inga juridiska förkunskaper.

Allmänt om kursen

Grundkursen i medicinsk rätt omfattar 15 högskolepoäng. På vår- och höstterminer genomförs kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Om kursen ges under sommaren sommaren går den på helfart (100 % studietakt) och löper över 10 veckor. 

Kursens innehåll

Kursen medicinsk rätt behandlar grundläggande problemställningar knutna till den svenska hälso- och sjukvården och andra typer av verksamheter som rör medicin och hälsa. En stor del av av den medicinska rätten handlar om att skydda och värna om individens liv, hälsa, integritet, människovärde och andra grundläggande rättigheter inom hälso- och sjukvården. Kursinnehållet spänner över offentlig rätt, civilrätt, straffrätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter.  

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas olika aspekter av patientens rättsliga ställning och hälso- och sjukvårdssystemet. Den omfattar teman som vårdgivarens ansvar, vårdpersonalens åtaganden, patientens rätt till samtycke och självbestämmande, tillsyn, offentlighet och sekretess samt lagar relaterade till patientdata. 

Vidare behandlar kursen olika specialrättsliga områden inom medicinsk rätt. Ur ett nationellt perspektiv behandlas psykiatrisk tvångsvård, smittskydd, vård i livets slutskede samt organdonation och organtransplantation. Som specialrättsliga områden med en internationell prägel behandlas gränsöverskridande vård, genetik och E-hälsa.

Kursens olika delar

Föreläsningar

För varje rättsområde finns ett antal videoföreläsningar som du får tillgång till via lärplattformen Blackboard. Du kan se videoföreläsningarna när det passar dig så att du som student själv kan planera dina studier.

Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext. Vilken kurslitteratur som inför varje kurstillfälle utgör kursfordran framgår av litteraturlistan.

Självrättande test

För att löpande kunna testa dina kunskaper finns ett antal självrättande test med flervalsfrågor. Testerna kan göras flera gånger och syftet är att underlätta din egen inlärning. Testerna är inte en del av de examinerande momenten.

Övningsuppgifter

De frivilliga övningsuppgifterna knyter an till de olika rättsområdena. Uppgifterna rättas och kommenteras med individuell feedback. Syftet med övningsuppgifterna är att hjälpa dig vidareutveckla dina kunskaper. Övningsuppgifterna är inte en del av de examinerande momenten.

Seminarium 

Kursen innehåller ett obligatoriskt seminarium som omfattar ett (1) högskolepoäng. Seminariet är ett halvdagsseminarium som genomförs digitalt. Du som student har möjlighet att delta på seminariet antingen under dagtid eller kvällstid. Seminariet ger dig som student möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna

Obligatoriska prov

Under kursens gång genomförs fyra (4) obligatoriska prov som omfattar totalt fyra (4) högskolepoäng. Proven testar dig på olika delar av kursens innehåll och varje prov har ett eget förfallodatum för inlämning. Fram till detta datum kan proven göras när som helst. För att få skriva den avslutande tentamen krävs godkänt resultat på alla prov.

Tentamen

Den skriftliga examinationen motsvarar tio (10) högskolepoäng och är det avslutande momentet på kursen. Tentamen genomförs som en platsbunden salstentamen och kan som regel skrivas i Lund, Helsingborg eller Stockholm. 

Vi svarar på dina frågor!

Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum.  För ytterligare information om kursens innehåll och utformning kontakta lärarna på kursen på  medratt [at] jur [dot] lu [dot] se eller 046 - 222 11 26.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

https://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 101 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Summer Semester 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

3 juni 2024 - 11 augusti 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 12 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Grundkurs i medicinsk rätt är 35 000 SEK.