Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grundkurs i medicinsk rätt

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Nu finns en grundkurs i medicinsk rätt för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och för dig som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. Kursen kräver inga juridiska förkunskaper. Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig.

Kursen riktar sig till dig som vill tillägna dig kunskaper i svensk hälso- och sjukvårdsrätt. Den kan läsas helt fristående eller kombineras med kurs INFA44 ("E-health") eller studeras som komplement parallellt med tematerminen "Vård och hälsa i ett globalt perspektiv". Kursen kräver inga juridiska förkunskaper och ger dig kunskap om bland annat:

 • Patientens rättsliga ställning
 • Vårdgivarens skyldighet att tillhandahålla vård och behandling
 • Vårdpersonalens skyldigheter
 • Patientens samtycke och självständighet
 • Tillsyn över hälso- och sjukvården
 • Psykiatrisk tvångsvård
 • Offentlighet och sekretess
 • Patientdatalagen
 • E-hälsa
 • Smittskydd
 • Vårds i livets slutskede
 • Organdondation och organtransplantation
 • Grundläggande EU-rät
 • Gränsöverskridande vård
 • Hälsa & mänskliga rättigheter
 • Genetiken & det mänskliga genomet
 • E-hälsa

Kursen består av följande delar:

Föreläsningar:
För vart och ett av rättsområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som du kan titta på via Internet vid en tidpunkt som passar dig.

Övningsuppgifter:
Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in till oss. Vi rättar och ger feedback för att underlätta din inlärning.

Prov:
I kursen ingår fyra (4) stycken obligatoriska skriftliga delprov som omfattar ett (1) högskolepoäng vardera. Proven genomförs likt övningsuppgifterna över Internet. 

Seminarium:
I kursen ingår ett (1) obligatoriskt seminarium som omfattar ett (1) högskolepoäng. Seminariet genomförs via Internet, varför du inte behöver infinna dig fysiskt på en viss plats för att delta. 

Examination:
Skriftligt examination motsvarande 10 högskolepoäng sker i slutet av kursen. Utgångspunkten är att avslutande examination genomförs som en platsbunden salstentamen i Lund, Stockholm eller Helsingborg. Du väljer själv på vilken ort som du vill genomföra examinationen. Formatet för tentamen anpassas dock efter rådande omständigheter och eventuella förändringar meddelas därför senast i samband med kursstart.

 

Vi svarar på dina frågor!

Du kan alltid skicka e-post till oss eller ringa oss under kontorstid om du vill fråga om något.

För ytterligare information om kursens innehåll och utformning, kontakta oss på medratt [at] jur [dot] lu [dot] se eller 046 - 222 11 26.

Mer information om kursen finner du på www.jur.lu.se/#!jmra04

Mer om utbildningen hittar du på http://www.jur.lu.se

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

https://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 116 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-10-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Grundkurs i medicinsk rätt är 32 500 SEK.