Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Ekosystemmodellering

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Detta är en kurs för dig som vill lära dig att använda simuleringsmodeller inom miljösektorn. Kursen behandlar några av de processinriktade modeller som används inom den ekosystem- och miljöinriktade forskningen och relevanta sektorer och näringar

Simuleringsmodeller är viktiga redskap och används inom förvaltningar och företag för att ta fram underlag till miljöpolitiska beslut och planering, men systemen används även i forskningssammanhang för att beskriva komplexa system och samband. Kursen behandlar några av de processinriktade modeller som används inom den ekosystem- och miljöinriktade forskningen och relevanta sektorer och näringar.

Kursens innehåll

Genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten förväntas du ta till dig information under kursen för att

redogöra för de generella principer och metoder för att definiera, parametrisera och utvärdera en ekosystemmodell

utforma en ekosystemmodell i form av ett dataprogram

redogöra för några av de olika typer av processinriktade modeller som används inom den ekosystem- och miljöinriktade forskningen och planeringen, deras generella egenskaper, samt deras fördelar och begränsningar

redogöra för hur modeller och modellresultat kommer till användning i olika sammanhang inom miljöområdet

kritiskt granska, utvärdera och tolka resultat från modeller, utforma, parametrisera, utvärdera och tillämpa en processinriktad matematisk modell av ett ekosystem eller någon av dess komponenter

Du lär dig också att analysera olika typer av miljörelevanta problem samt ta fram metoder för att angripa dessa med hjälp av befintliga modeller och lämpliga ingångs- och utvärderingsdata.  

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Anders Ahlström

E-post: anders [dot] ahlstrom [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, Engelska 6/B samt 90 högskolepoäng naturvetenskapliga studier, varav minst 7,5 hp inom naturgeografi, ekosystemvetenskap eller motsvarande. 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

20 januari 2025 - 21 mars 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Ekosystemmodellering är 42 500 SEK.