Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialantropologi: Grundkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Världen vi lever i präglas allt mer av mångfald, kulturella möten och skiftande identiteter. Människor, ideologier och tänkesätt rör sig allt snabbare över världen, ger upphov till nya gemenskaper och till nya utanförskap. För att hantera samtidens utmaningar krävs nytänkande. Socialantropologins verktyg gör detta möjligt.

SANA14, Socialantropologi: Grundkurs (som du kan söka utan förkunskaper från ett universitet eller en högskola). Ges hösttermin och vårtermin.

Vad är socialantropologi?

Socialantropologi utforskar hur människor tänker och inrättar sina liv utifrån sina egna kulturella och sociala förutsättningar och, omvänt, hur samhällsstrukturer och kulturella normer får människor att tänka och handla som de gör. Fokus kan exempelvis ligga på politiska strukturer, migration, social exkludering, etnicitet, släktskap, genus och sexualitet.

Oavsett om vi tittar på isolerade bergsbyar i främmande länder, lokala gemenskaper här hemma eller transnationella organisationer så söker vi ett inifrånperspektiv, som lyfter fram det sociala livets mest centrala aspekter – maktstrukturer, moraliska värderingar, trosföreställningar, identitetsskapande. Vi arbetar oftast med långvariga fältarbeten där vi lever tillsammans med de människor vi studerat.

Under utbildningen

Grundkursen ger en allmän introduktion till socialantropologin som ämnesområde och dess grundläggande begrepp, teoretiska perspektiv och metoder.

  1. Första delkursen fokuserar på sambandet mellan kultur och människan som individ. Hur formar kultur människors psyke och deras uppfattningar om kropp och hälsa, och hur speglas detta i det omgivande sociala och kosmologiska sammanhanget?
  2. Nästa delkurs fokuserar på människan som samhällsvarelse med utgångspunkt från klassiska frågor som släktskap, sociala hierarkier, lokalpolitik, reciprocitet, kast och etnicitet.
  3. Delkurs 3 behandlar globalisering med fokus på globala och ekonomiska och politiska system, mobilitet, transnationalism, våld, konflikter och identitetsfrågor.
  4. Den sista delkursen utvecklar din kunskap om vetenskaplig metod, grundläggande vetenskapsteori samt vilka metoder som socialantropologer och andra samhällsvetare brukar använda sig av. Här diskuteras relationen mellan forskningsprocessens olika moment (frågeställning, teori, metod, analys och resultat) och genom olika metodövningar får du en inblick i vad det innebär att samla in ett eget, empiriskt material.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Examinering kan innefatta obligatoriska seminarier men utgörs i huvudsak av hemtentor, vilket ger dig bättre träning i skriftlig redovisning, analys och diskussion än vanliga skriftliga prov.

Socialantropologi i arbetslivet

Antropologisk kompetens bygger på helhetstänkande, sammanhang och inifrånperspektiv. Med socialantropologi i din examen kan du erbjuda myndigheter, företag och andra organisationer robust kunskap om samtiden och om hur människor faktiskt beter sig snarare än vad de tror och säger sig göra. Du blir bland annat bra på att studera verkligheten, bearbeta stora mängder data, förstå maktstrukturer, normer och oskrivna regler, tydliggöra kommunikation samt identifiera behov och förklara problem. Du kan arbeta med bistånd och internationella frågor; integration, mångfald och jämställdhet; medier, information och utbildning; organisation, arbetsliv och konsumtion; kultur-, musei- och utställningsverksamhet. Socialantropologi kombineras med fördel med andra samhällsvetenskapliga ämnen som t ex sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, mänskliga rättigheter och freds- och konfliktvetenskap eller migrationsstudier och främmande språk.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Läs mer om fristående kurser på grundnivå: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/grundkurser-pa-grund…

Var ges utbildningen?

Se Sociologiska institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se

Öppnas för anmälan
2024-03-15

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

Lena Mårtensson

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Kursen läses på Sociologiska institutionen. Besök vår webbplats här.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 33 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-03-15

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,79
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)0,95

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 18 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi: Grundkurs är 57 500 SEK.