Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socialantropologi: Grundkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Världen vi lever i präglas allt mer av mångfald, kulturella möten och skiftande identiteter. Människor, ideologier och tänkesätt rör sig allt snabbare över världen, vilket ger upphov till både nya gemenskaper och nya utanförskap. Omvärldens ökande föränderlighet och komplexitet kan kännas svårbegriplig och hotande, men för att förstå och hantera samtidens utmaningar behövs en förmåga att ”tänka utanför boxen”.

Socialantropologi erbjuder redskap som gör detta möjligt.

 

Antropologer utforskar hur människor tänker och inrättar sina liv utifrån sina egna kulturella och sociala förutsättningar och, omvänt, hur samhällsstrukturer och kulturella normer får människor att tänka och handla som de gör. Fokus kan ligga på allt från politiska strukturer, migration och social exkludering till etnicitet, släktskap, genus och sexualitet, men alltid med ett perspektiv som lyfter fram det sociala livets mest centrala aspekter – maktstrukturer, moraliska värderingar, trosföreställningar, identitetsskapande.

Oavsett om vi tittar på isolerade bergsbyar i främmande länder, lokala gemenskaper här hemma eller transnationella organisationer så söker vi ett inifrånperspektiv. Vi arbetar oftast med långvariga fältarbeten där vi lever tillsammans med de människor vi studerat. Deltagande observation innebär också personligt engagemang i de människor vi möter och även en ökad förståelse av vårt eget samhälle.

Socialantropologi i arbetslivet

Socialantropologi ger viktiga kompetenser för utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, ideella organisationer, reklambransch och näringsliv. Med antropologi i din examen kan du arbeta med bistånd och internationella frågor;  integration, mångfald och jämställdhet; medier, information och utbildning; organisation, arbetsliv och konsumtion; kultur-, musei- och utställningsverksamhet. Antropologi kombineras med fördel med andra samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktvetenskap eller migrationsstudier, och även med främmande språk.

Grundkursens första del introducerar vanliga antropologiska teman som globalisering, politik, ekonomi, religion, etnicitet och släktskap. Nästa delkurs ägnas åt social och personlig identitet. Vi diskuterar dels hur olika förståelser av ”vi-och-dem” påverkar social gemenskap och utanförskap, dels olika kulturella synsätt på människan som individ, hennes psyke och känslor. En annan delkurs tar upp antropologiska perspektiv på samtida internationell migration. Vi belyser bland annat migranters sociala kontakter över hela världen och hur staters migrationslagstiftning påverkar migranters liv. En fjärde delkurs går igenom socialantropologins historiska utveckling och dess grundläggande teoribildningar. (Kurserna kan ges i olika ordning olika terminer.)

Genomgående diskuteras ämnets metodologiska inriktning på deltagande observation och långvarigt fältarbete. I ett antal övningar får du också prova på att samla in och presentera eget empiriskt material. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Examinering kan innefatta obligatoriska seminarier men utgörs i huvudsak av hemtentor, vilket ger dig bättre träning i skriftlig redovisning, analys och diskussion än vanliga skriftliga prov.

Kontakt

Socialantropologi
Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Box 114, 221 00 Lund

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

2 september 2019 - 19 januari 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)16,74

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,06

Folkhögskolebetyg (BF)-

Högskoleprovet (HP)0,60

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)55,5

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201935 st

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

20 januari 2020 - 7 juni 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi: Grundkurs är 50 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen