Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialantropologi: Grundkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Världen vi lever i präglas allt mer av mångfald, kulturella möten och skiftande identiteter. Människor, ideologier och tänkesätt rör sig allt snabbare över världen, ger upphov till nya gemenskaper och till nya utanförskap. För att hantera samtidens utmaningar krävs nytänkande. Socialantropologins verktyg gör detta möjligt.

SANA14, Socialantropologi: Grundkurs. Ges hösttermin och vårtermin. (En grundkurs är en nybörjarkurs som du kan du söka utan förkunskaper från ett universitet eller en högskola.) 

Vad är socialantropologi?

Socialantropologi utforskar hur människor tänker och inrättar sina liv utifrån sina egna kulturella och sociala förutsättningar och, omvänt, hur samhällsstrukturer och kulturella normer får människor att tänka och handla som de gör. Fokus kan exempelvis ligga på politiska strukturer, migration, social exkludering, etnicitet, släktskap, genus och sexualitet.

Oavsett om vi tittar på isolerade bergsbyar i främmande länder, lokala gemenskaper här hemma eller transnationella organisationer så söker vi ett inifrånperspektiv, som lyfter fram det sociala livets mest centrala aspekter – maktstrukturer, moraliska värderingar, trosföreställningar, identitetsskapande. Vi arbetar oftast med långvariga fältarbeten där vi lever tillsammans med de människor vi studerat. Deltagande observation innebär också personligt engagemang i de människor vi möter och även en ökad förståelse av vårt eget samhälle.

Under utbildningen

Grundkursen ger en allmän introduktion till socialantropologin som ämnesområde och dess grundläggande begrepp, teoretiska perspektiv och metoder. Första delkursen fokuserar på sambandet mellan kultur och människan som individ. Hur formar kultur människors psyke och deras uppfattningar om kropp och hälsa, och hur speglas detta i det omgivande sociala och kosmologiska sammanhanget?

Nästa delkurs fokuserar på människan som samhällsvarelse med utgångspunkt från klassiska frågor som släktskap, sociala hierarkier, lokalpolitik, reciprocitet, kast och etnicitet.

Delkurs 3 behandlar globalisering med fokus på globala och ekonomiska och politiska system, mobilitet, transnationalism, våld, konflikter och identitetsfrågor. Sist ges en metodkurs där det antropologiska fältarbetet gås igenom i relation till andra metoder både inom antropologin och samhällsvetenskap i stort. 

Genomgående diskuteras ämnets metodologiska inriktning på deltagande observation och långvarigt fältarbete. I ett antal övningar får du också prova på att samla in och presentera eget empiriskt material. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Examinering kan innefatta obligatoriska seminarier men utgörs i huvudsak av hemtentor, vilket ger dig bättre träning i skriftlig redovisning, analys och diskussion än vanliga skriftliga prov.

Socialantropologi i arbetslivet

Socialantropologi ger viktiga kompetenser för utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, ideella organisationer, reklambransch och näringsliv. Med antropologi i din examen kan du arbeta med bistånd och internationella frågor;  integration, mångfald och jämställdhet; medier, information och utbildning; organisation, arbetsliv och konsumtion; kultur-, musei- och utställningsverksamhet. Antropologi kombineras med fördel med andra samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, mänskliga rättigheter, freds- och konfliktvetenskap eller migrationsstudier, och även med främmande språk.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Läs mer om fristående kurser på grundnivå: https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/grundkurser-pa-grund…

Var ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen! Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post:

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,27
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,10
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)165,0

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 18 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi: Grundkurs är 50 000 SEK.