Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genusvetenskap - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Spegling av person i rosa ljus. Foto.

Beskrivning

En annan värld är möjlig! På kandidatprogrammet i genusvetenskap lär du dig att utifrån kritiska perspektiv arbeta med aktuella samhällsfrågor för att skapa en jämlik och hållbar värld. Genom sitt unika anslag där avancerade teoretiska debatter kring genus och intersektionella perspektiv möter en stark arbetslivsförankring ger kandidatprogrammet i genusvetenskap en unik och högt eftertraktad yrkeskompetens.

Programmet har som mål att förbereda dig för arbete med genus- och jämlikhetsfrågor nationellt såväl som internationellt. Du lär dig om genusvetenskapliga teorier och samhällsvetenskapliga metoder. Programmet sätter frågor om makt, identitet och social förändring i fokus, och betonar kopplingar mellan genus, etnicitet, klass och andra sociala relationer som formar människors liv.

Som tvärvetenskapligt fält erbjuder genusvetenskapen breda och dynamiska perspektiv på samhälleliga processer. Att läsa genusvetenskap är därför att bygga en bred grund för att effektivt kunna granska, analysera, utvärdera och förändra organisationer, processer och verksamheter i samhällets alla delar.

Efter en utbildning i genusvetenskap har du en välfylld samhällsvetenskaplig verktygslåda med en specialkompetens som efterfrågas inom många områden: i såväl privata som offentliga verksamheter, inom utbildningsväsendet och statliga myndigheter, i kultursektorn, i politiken och i näringslivet. Studenter som läst vårt kandidatprogram har fått spännande jobb inom såväl det offentliga som det privata, där de idag jobbar för att skapa en hållbar värld. 

Att läsa genusvetenskap

Studenten Oskar och studierektor Rebecca berättar om hur det är att läsa genusvetenskap vid Lunds Universitet.

Programmets innehåll

Genus, samhälle och identitet, 30 hp

Vad är genus och sexualitet? Vilka sociala krafter formar oss som individer? Hur tar vi reda på vilka behov olika grupper i samhället har och hur kan vi arbeta för att göra världen mer jämlik? Kursen ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och metod som är viktiga för en genusvetare.

Genus, makt och kultur, 30 hp

Vad är kultur? Vad betyder media för vår självbild? Hur kan vi förstå och analysera kulturens betydelse för samhällets strukturer och individers och gruppers positioner och relationer?

Genus och rätt, 30 hp

I samhället finns normer som vi alla behöver förhålla oss till – vissa är outtalade, men andra är nedskrivna. Juridiken är egentligen nedskrivna normer, som vi alla behöver förhålla oss till. Juridiken både förändrar och konserverar. Den här kursen ger en introduktion till genusvetenskapliga perspektiv på rätt och social rättvisa, samt juridik och praktisk tillämpning ur ett genusperspektiv. Kursen består av två block:

  • 15 hp genusvetenskapliga perspektiv på frågor om rätt och rättvisa
  • 15 hp juridisk översiktskurs med betoning på diskriminering, arbetsrätt och viss socialrätt. 

Du väljer mellan:

  • Valfria kurser som stäms av i samråd med studievägledare och programansvarig
  • kursen Genusvetenskap: Arbetslivspraktik
  • utbytesstudier.

Du väljer mellan:

  • Valfria kurser som stäms av i samråd med studievägledare och programansvarig
  • kursen Genusvetenskap: Arbetslivspraktik
  • utbytesstudier.

Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion, 30 hp

Kandidatuppsatsen är ditt examensarbete. Under den här kursen tränar du på att kritiskt diskutera, analysera och jämföra vetenskapliga studier med fokus på användningen av feministisk teori och metod. Examensarbetet (15 högskolepoäng) skrivs under terminens sista del där studenten under handledning lär sig att genomföra ett eget mindre forskningsprojekt, där slutprodukten blir ett eget vetenskapligt arbete.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Josefin Larsson
Studievägledare
+ 46 46 222 97 78
josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 53 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Genusvetenskap - Kandidatprogram är 300 000 SEK.

Karriär

Rosa trappa

Vad kan jag arbeta med?

Som genusvetare blir du samhällsvetare med en stark spetskompetens!

Du kan till exempel arbeta med jämställdhetsarbete inom organisationer och företag, med utvärderingar och samhällsplanering ur ett genusperspektiv, med internationellt och nationellt utvecklingsarbete, med kommunikationsarbete eller med CSR, Corporate Social Responsibility.

Fötter på kontor

Praktik i Sverige eller utomlands

Under en praktik får du insikt i hur kunskaper i genusvetenskaplig teori kan användas i arbetslivet och du får chansen att lära dig mer om ett yrkesområde som du är intresserad av.

På termin 4 eller 5 inom kandidatprogrammet kan du välja att göra praktik, i Sverige eller utomlands.

Framtidsspåret - förberedelse för arbetslivet

Inom programmet ges en arbetslivsorienterad seminarie- och workshopsserie som ytterligare förbereder dig för arbetslivet.

Framtidsspåret är utvecklat av Genusvetenskapliga institutionen och är till för att komplettera den teoretiska utbildningen. Det består av en inspirationsdel och en verktygsdel.

I inspirationsdelen får du träffa människor som jobbar inom spännande områden relaterade till utbildningen. De ger dig en inblick i vägval, strategier och erfarenheter från arbetslivet.

I verktygsdelen fokuserar vi på att planera, reflektera och förbereda dig för att söka praktikplatser och jobb. Vi tränar på att skriva texter och göra presentationer i olika genrer, undersöker olika sätt att söka jobb och vilka branscher och yrkestitlar som kan vara relevanta för dig och planerar för ditt framtida arbetsliv.