Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genusvetenskap - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Tre studenter sitter vid ett bord och studerar. Foto.

Beskrivning

En annan värld är möjlig! På kandidatprogrammet i genusvetenskap lär du dig att utifrån kritiska perspektiv arbeta med aktuella samhällsfrågor för att skapa en jämlik och hållbar värld. Här förenas teoretiska debatter kring genus och intersektionella perspektiv med en stark arbetslivsförankring och skapar en eftertraktad yrkeskompetens.

Programmet har som mål att förbereda dig för arbete med genus- och jämlikhetsfrågor nationellt såväl som internationellt. Du lär dig om genusvetenskapliga teorier och samhällsvetenskapliga metoder. Programmet sätter frågor om makt, identitet och social förändring i fokus, och betonar kopplingar mellan genus, etnicitet, klass och andra sociala relationer som formar människors liv.

Som tvärvetenskapligt fält erbjuder genusvetenskapen breda och dynamiska perspektiv på samhälleliga processer. Att läsa genusvetenskap är därför att bygga en bred grund för att kunna granska, analysera, utvärdera och förändra organisationer, processer och verksamheter. 

Efter en utbildning i genusvetenskap har du en välfylld samhällsvetenskaplig verktygslåda med en specialkompetens som efterfrågas inom många områden; i såväl privata som offentliga verksamheter, inom utbildningsväsendet och statliga myndigheter, i kultursektorn, i politiken och i näringslivet. Studenter som läst vårt kandidatprogram har fått spännande jobb där de arbetar mot att skapa en hållbar värld. 

Att läsa genusvetenskap

Studenten Oskar och studierektor Rebecca berättar om hur det är att läsa genusvetenskap vid Lunds Universitet.

Programmets innehåll

Grundkurs - Genus, samhälle och identitet 30,0 hp

Vad är genus och sexualitet? Vilka sociala krafter formar oss som individer? Hur tar vi reda på vilka behov olika grupper i samhället har och hur kan vi arbeta för att göra världen mer jämlik? Kursen ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och metod som är viktiga för en genusvetare.

Läs mer om kursen

Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur 30,0 hp

Vad är kultur? Vad betyder media för vår självbild? Hur kan vi förstå och analysera kulturens betydelse för samhällets strukturer och individers och gruppers positioner och relationer?

Läs mer om kursen

Genus och rätt, 30 hp

I samhället finns normer som vi alla behöver förhålla oss till – vissa är outtalade, men andra är nedskrivna. Juridiken är egentligen nedskrivna normer, som vi alla behöver förhålla oss till. Juridiken både förändrar och konserverar. Den här kursen ger en introduktion till genusvetenskapliga perspektiv på rätt och social rättvisa, samt juridik och praktisk tillämpning ur ett genusperspektiv. Kursen består av två block:

  • 15 hp genusvetenskapliga perspektiv på frågor om rätt och rättvisa
  • 15 hp juridisk översiktskurs med betoning på diskriminering, arbetsrätt och viss socialrätt. 

Läs mer om kursen

Du väljer mellan:

  • valfria kurser som stäms av i samråd med studievägledare och programansvarig
  • utbytesstudier

Du väljer mellan:

  • valfria kurser som stäms av i samråd med studievägledare och programansvarig
  • kursen Genusvetenskap: Arbetslivspraktik
  • utbytesstudier

Kandidatkurs - Genus, rättvisa och kunskapsproduktion, 30 hp

Kandidatuppsatsen är ditt examensarbete. Under den här kursen tränar du på att kritiskt diskutera, analysera och jämföra vetenskapliga studier med fokus på användningen av feministisk teori och metod. Examensarbetet (15 högskolepoäng) skrivs under terminens sista del där studenten under handledning lär sig att genomföra ett eget mindre forskningsprojekt, där slutprodukten blir ett eget vetenskapligt arbete.

Läs mer om kursen

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Genusvetenskapliga institutionen

Besöksadress
Allhelgona kyrkogata 18 C, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

+46 46 222 08 01

http://www.genus.lu.se

Maria Persson

Studievägledare

+46 46 222 08 01

maria [dot] persson [at] genus [dot] lu [dot] se

Josefin Larsson

Studievägledare

+46 46 222 97 78

josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 27 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Genusvetenskap - Kandidatprogram är 345 000 SEK.

Karriär

En person sitter vid en dator och skriver. Foto.

Vad arbetar en genusvetare med?

Som genusvetare inom Lunds universitet blir du samhällsvetare med en stark spetskompetens i genusvetenskapliga frågeställningar och perspektiv. 

Du kan till exempel arbeta med jämställdhetsarbete inom organisationer och företag, med utvärderingar och samhällsplanering ur ett genusperspektiv, med internationellt och nationellt utvecklingsarbete, med kommunikationsarbete eller med CSR, Corporate Social Responsibility.

En dator står på ett bord och två personer sitter vid bordet. Foto.

Praktik i Sverige eller utomlands

Under en praktik får du insikt i hur kunskaper i genusvetenskaplig teori kan användas i arbetslivet och du får chansen att lära dig mer om ett yrkesområde som du är intresserad av.

Inom ramen för kandidatprogrammet kan du välja att göra praktik i Sverige eller utomlands. Här får du tillfälle att använda dina teoretiska kunskaper och kompetenser på arbetsmarknaden.

Möt våra lärare, nuvarande och tidigare studenter