Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Denna kurs är fortsättningskursen i genusvetenskap och utgör därmed andra terminens studier i ämnet. Kursen ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper.

Kursen ger fördjupade kunskaper om ämnet genusvetenskap och en introduktion till feministiska teorier utifrån frågor om kultur, representation och ideologi. Genusvetenskapens utveckling som interdisciplinärt fält presenteras utifrån en samling centrala teoretiska interventioner och analytiska begrepp, samt utifrån metoder grundade i kulturanalytiska approacher. Du lär dig med hjälp av teoretiska och metodologiska verktyg att analysera komplexa maktrelationer kopplade till hur genus, klass, sexualitet och ras/etnicitet skapas, återskapas och omförhandlas.

Delkurser

  • Feminismens filosofiska rum, 7,5 hp
  • Genus, representation och ideologi, 7,5 hp
  • Genus, diskursanalys och narrativ metod, 15 hp
  •  

Kursen kan vara en andra byggsten i en kandidatexamen i Genusvetenskap.

Läs om hur du kan bygga ihop din egen utbildning med fristående kurser.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Josefin Larsson

Telefon: +4646-222 97 78

E-post: josefin [dot] larsson [at] genus [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfodringar på minst 20 högskolepoäng på kursen GNVA30 Genusvetenskap: Genus, samhälle och identitet eller GNVA20 Genusvetenskap: Grundkurs eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur är 50 000 SEK.