Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatkurs och examensarbete i redovisning

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

FEKH65
I denna kurs får du kunskap om redovisningens olika forskningsfält och en översikt av olika redovisningsteorier och vad som skiljer dessa åt. Kursen syftar också till att skapa insikt i förhållandet mellan redovisningens teori och metod.


FEKH66
I denna kurs får du en fördjupad och bredare kunskap om koncernredovisning och årsredovisningar i koncerner. Genom att skapa förståelse för hur en koncernredovisning upprättas, och vilka alternativa metoder som kan användas, ska kursen leda till ökade kunskaper om hur en koncernredovisning tas fram, samt till en bättre förmåga att analysera koncernredovisningar. På kursen behandlas bland annat teknik och logik för upprättande av koncernredovisning, lösning av koncernredovisningsfrågor utifrån relevanta  redovisningsstandarder samt teoretiska perspektiv på koncernredovisning.

FEKH69
Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat problem inom redovisning. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. I kursen ingår ett metodmoment som inkluderar samhällsvetenskapligt förhållningssätt samt teoretiska och metodologiska aspekter.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

https://www.ehl.lu.se/organisation/foretagsekonomiska-institutionen

Pernilla Honoré

Studievägledare

pernilla [dot] honore [at] fek [dot] lu [dot] se

Igor Plicanic

Studievägledare

igor [dot] plicanic [at] fek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Företagsekonomi 1-60 hp, varav grundkurs i företagsekonomi 1-30 hp (FEKA90) eller motsvarande och fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (FEKG11, FEKG21, FEKG51, FEKG61 och FEKG91) eller motsvarande. 

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 68 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kandidatkurs och examensarbete i redovisning är 60 000 SEK.